Annons

Annons

Annons

90 procent av Sveriges befolkning upplever negativ stress

Hela 9 av 10 svenskar känner av återkommande negativ stress. Vanligast är det bland unga kvinnor och stressen kryper allt längre ner i åldrarna.

Unga kvinnor drabbas värst.

Unga kvinnor drabbas värst.

Totalt uppger 39 procent av svenskarna att stressen återkommer varje dag eller flera gånger i veckan. För kvinnor i åldern 18 till 29 år är siffran betydligt högre.

Var fjärde kvinna mellan 18 till 29 år påverkas av destruktiv stress varje dag. De flesta blir irriterade, får svårt att somna och tappar motivationen. Det visar den digitala träningstjänsten Yogobes senaste Sifo-undersökning.

– Det är ett problem att varannan ung vuxen i Sverige lever med negativ stress till vardags. Vår undersökning visar att de blir lättirriterade och tappar motivationen och självklart kommer det innebära följder på lång sikt när majoriteten av en hel generation upplever konstant stress, säger Peter Munteanu, VD och grundare av Yogobe.

Olika hantering

Var femte svensk har svårt att leva i nuet när de upplever negativ stress och var tredje uppger att de inte tycker någonting är roligt längre.

Undersökningen visar också att det finns skillnader mellan könen i hur vi hanterar stress. Män tenderar att försöka minska stressen genom att träna eller syssla med sitt fritidsintresse medan varannan kvinna tar en promenad.

Kvinnor väljer även i högre grad att hantera sin stress med yoga och 15 procent uppger att de gör andningsövningar när de känner sig stressade.

– Det krävs en kraftsamling och attitydförändring från samhället men även att varje enskild individ ser över hur de själva bäst förebygger och motverkar stress, menar Peter Munteanu.

Undersökningen är genomförd i november 2015 av undersökningsföretaget Sifo på uppdrag av Yogobe. Antalet svarande är 1 000 personer och resultatet är riksrepresentativt och statistiskt säkerställt.

LÄS OCKSÅ

(22)
(0)Annons


Annons
Senaste från allas