Annons

Annons

Annons

Årets fotgängarstad utsedd!

Fotgängarnas förening, FOT, har utsett Malmö till Årets fotgängarstad 2014.

Fotgängarnas förening delar ut priset Årets fotgängarstad till den kommun som särskilt utmärkt sig för sitt arbete med fotgängarfrågor. I år premieras Malmö för arbetet med att lyfta fram gåendet som eget trafikslag i den kommunala planeringen.

Ett utdrag ur motiveringen:

FOT väljer att premiera Malmö framför allt för deras framsynta arbete med att hantera gåendet som ett eget transportsätt i den kommunala planeringen. Malmö stad har tagit fram ett fotgängarprogram och en gångstråksplan är under färdigställande. Fotgängarprogrammet ger bland annat en bild av dagens situation för fotgängare i Malmö och presenterar ett antal åtgärdsförslag för att lyfta gåendet i staden. Åtgärderna preciseras ytterligare i det pågående arbetet med gångstråksplanen. Dessutom lyfts fotgängares behov och roll i staden fram på ett ovanligt tydligt sätt i det pågående arbetet med översiktsplanen. Detta sammantaget gör Malmö till en föregångare bland Sveriges kommuner.

 

 

 

 

LÄS OCKSÅ

(0)
(0)Annons


Annons
Senaste från allas