Annons

Annons

Annons

Barns lek viktig för samhällets utveckling!

Barns lek är en viktig byggsten i samhället.

Barns lek är en av hörnstenarna i ett samhälle. Den kräver och utvecklar nämligen barnens förmåga till kommunikation och samarbete!

Det visar rapporten ”Value of play” där forskaren Jeffrey Goldstein sammanfattat den senaste forskningen om lek och det råder ingen tvekan om att leken är av stor betydelse – ja till och med avgörande – för barnens välmående och utveckling.

Lek utvecklar
Leken är även viktig för det mänskliga samhällets utveckling. Det finns bevis för att lek är grundläggande för att stödja en rad intellektuella, emotionella och sociala förmågor. Till exempel är leken ett avgörande bidrag till barns utveckling av språk och sin förmåga att kontrollera sina egna kognitiva och emotionella processer.

En hörnsten
Så här skriver Jeffrey Goldstein i förordet till rapporten:

”Den senaste utvecklingen inom biologi, psykologi och neurovetenskap har stor tilltro till betydelsen av lek i människans evolution och utveckling. Lek kan även vara en hörnsten i samhället eftersom det krävs kommunikation och samarbete mellan människor som har olika roller och efter överenskomna regler. Min forskning har fokuserat på hur våra fritidsaktiviteter kan komma till god användning i utbildning, näringsliv och medicin, och för att förbättra livskvaliteten för barn och vuxna.

Breddad syn på lek
– Utvecklingen inom vetenskap och teknik har breddat vår syn på lek. Vikten av lek för kropp och själ är väl dokumenterad, säger Klas Elm på branschorganisationen Leksaksbranschen och sammanfattar en del av slutsatserna i rapporten.

– Människor leker för att det är kul. En av anledningarna till att göra leken hälsosam, är att det resulterar i positiva känslor vilka kan främja en långsiktig hälsa – människan mår bra när man leker. Aktiv lek ger ökad uppmärksamhet, bidrar till effektivare tänkande och främjar problemlösning. Två timmars aktiv lek per dag kan bidra till att minska hyperaktivitet och öka uppmärksamheten.

Nödvändigt att leka
I västvärlden anser nästan alla att barn drar nytta av fri lek. Forskning bekräftar att barns självinitierade lek gynnar utveckling, inte bara kognitiv utveckling (t.ex. att lära sig att namnet färger, siffror och former), utan den har visat att lek under den tidiga barndomen är nödvändig om människor ska nå sin fulla potential.

Rapporten är initierad och beställd av Toy Industries of Europe (TIE).

 

LÄS OCKSÅ

(1)
(0)Annons


Annons
Senaste från allas