Annons

Annons

Annons

Läkarnas egen lista: Det onödigaste vi gör

läkare

De sju mest onödiga åtgärderna som förekommer i allmänmedicinen har tagits fram fram på uppdrag av Sfam, Svensk förening för allmänmedicin. Syftet är att motverka överdiagnostik och överbehandling – och få en smartare vård. Arbetsgruppen har tagit fram ett diskussionsunderlag där de tycker att de här punkterna ska strykas från allmänläkarnas vardagsarbete – eftersom de har liten eller ingen effekt, eller till och med kan vara skadliga.

  • Hälsoundersökningar av friska
  • Journalföra levnadsvanor
  • Fysisk aktivitet på recept
  • Behandling med antidepressiva läkemedel vid lindrig depression
  • Läkemedelsbehandling av mild hypertoni (högt blodtryck) hos lågriskindivider
  • Bilddiagnostik vid demens till de patienter som inte har nytta av den
  • Opportunistisk screening för osteoporos (benskörhet)

LÄS OCKSÅ

(10)
(0)Annons


Annons
Senaste från allas