Annons

Annons

Annons

Långvarig stress minskar kroppens ”hälsohormon”

Enligt en undersökning har det konstaterats att de personer som har för låga nivåer av hormonet DHEA-s löper större risk för ohälsa.

Långvarig psykologisk stress försämrar kroppens förmåga att producera det läkande och konstaterat hälsofrämjande hormonet DHEA-s. Det visar en avhandling vid Sahlgrenska akademin, som ytterligare bekräftar orsaken mellan stress och ohälsa.

En avhandling vid Sahlgrenska akademin visar nu att långvarig psykologisk stress påverkar kroppens nivåer av DHEA-s. Hormonet DHEA-s, dehydroepiandrosteron-sulfat, har skyddande och läkande funktioner i kroppen, till exempel när skadade celler repareras. Det har även konstaterats att de som har för låga nivåer av DHEA-s även löper större risk för ohälsa.

Doktoranden Anna-Karin Lennartsson har i två olika studier jämfört DHEA-s nivåer hos personer som rapporterade att de upplevde långvarig stress med ostressade personer.

I den ena studien undersöktes förmågan att producera DHEA-s under ett akut stresstest hos 36 män och kvinnor med olika grad av självrapporterad långvarig stress (från att inte vara stressade alls till stressade). I den andra studien jämfördes basala DHEA-s nivåer mellan 41 stressade män och kvinnor med 40 ostressade.

Resultaten visar att de stressade i genomsnitt hade 50 procent lägre produktion av DHEA-s under det akuta stresstestet, och i genomsnitt 24 procent lägre grundläggande DHEA-s-nivåer jämfört med de som inte upplevde sig stressade.

– Med tanke på de skyddande funktioner som DHEA-s har, och det faktum att låga nivåer av hormonet förknippas med dålig hälsa, tyder fynden på att minskad förmåga att producera DHEA-s skulle kunna utgöra en ytterligare koppling mellan psykologisk stress och ohälsa och påskyndat åldrande, säger Anna-Karin Lennartsson.-

 

LÄS OCKSÅ

(1)
(0)



Annons


Annons
Senaste från allas