Annons

Annons

Annons

Musik vi gillar sänker stressnivån

Musik kan väcka positiva känslor som i sin tur sänker stressnivån. Vardagligt musiklyssnande är därför ett enkelt och effektivt sätt att öka välbefinnandet och förbättra hälsan.

Nu är det bevisat – ”rätt” musik minskar vår upplevelse av stress.

Det visar en avhandling i psykologi vid Göteborgs universitet. Avhandlingen bygger dels på en enkätundersökning med 207 deltagare, dels på en interventionsstudie med en experimentgrupp där 21 deltagare fick lyssna på egenvald musik i 30 minuter varje dag i två veckor medan en lika stor kontrollgrupp fick slappna av utan musik.

Positiva känslor
Resultaten från studierna visade att positiva känslor upplevdes både oftare och mer intensivt i samband med musiklyssnande. Experimentgruppen upplevde också mindre stress och bättre hälsa samtidigt som musiklyssnandet sammanföll med en minskning av stresshormonet kortisol. Ju mer deltagarna i enkätstudien gillade musiken desto lägre stress upplevde de.

Reagerar olika
– Men det ska också sägas att när man studerar känslomässiga reaktioner till musik är det viktigt att ta hänsyn till dels att alla människor inte reagerar exakt likadant när de lyssnar på ett musikstycke och dels att en och samma person kan reagera olika på ett musikstycke vid olika tillfällen, beroende på olika individuella faktorer och faktorer som beror på situationen. Ska musik ge positiva effekter måste det vara musik man själv gillar, säger Marie Helsing på Göteborgs universitet som skrivit avhandklingen ”Everyday music listening: The importance of individual and situational factors for musical emotions and stress reduction”.

LÄS OCKSÅ

(0)
(0)Annons


Annons
Senaste från allas