Annons

Annons

Annons

Stress mer än fördubblar risken att bli dement!

stressad kvinna

Vi stressar mer idag än för fem år sedan. Jobbet är en stor stressfaktor för många.

Efter semestrarna är nu många svenskar tillbaka i ett stressigt vardagsliv. Men det gäller att se upp. En ny studie som visar att personer som lider av stress i medelåldern löper två till tre gånger större risk att drabbas av demens.

Även känslor av hopplöshet i medelåldern ger ökad risk att drabbas av demens. Resultatet från studien ingår i en kommande rapport från Hjärnfonden.

Att tydliga kopplingar mellan stress och hopplöshet redan i medelåldern ger en dramatiskt ökad risk att drabbas av demens, det visar en ny studie som letts av professor Miia Kivipelto vid Karolinska Institutet och som presenteras i Hjärnfondens kommande rapport.

1449 personer i studien
Med utgångspunkt från CAIDE-studien (1), där 1449 personer undersöktes när de var i 50-årsåldern då studien startade och sedan följdes upp när de var runt 70 år, ger studien ett unikt resultat för hur stress och hopplöshet påverkar hjärnan och risken att drabbas av demenssjukdomar på lång sikt.

– Denna studie visar på ett unikt sätt hur otroligt viktigt det är att ta hand om våra hjärnor igenom hela livet, och att den vardagliga stressen som vi har vant oss vid kan få allvarliga konsekvenser för våra hjärnor på längre sikt, säger Gunilla Steinwall, generalsekreterare Hjärnfonden.

Kostar 50 miljarder per år
Antalet fall av demens ökar kraftigt, men det finns ännu inget botemedel. Förutom det stora mänskliga lidande sjukdomarna medför innebär det också en stor kostnad för samhället, redan 2005 uppskattades kostnaderna till 50 miljarder om året.

Det handlar om att lära sig hur vi ska agera och där det krävs även lägga om vår livsstil för att minska risken att drabbas, fortsätter Gunilla Steinwall.

Stress och hopplöshet ökar risken
I studien har deltagarnas känsla av stress och hopplöshet undersökts i medelåldern för att sedan jämföras med försämringen av den kognitiva förmågan drygt 20 år senare. Resultatet av undersökningen visar tydligt att de deltagare som hade en stark känsla av hopplöshet eller stress i medelåldern löpte två till tre gånger större risk att drabbas av demenssjukdomar senare i livet. Hopplöshet anses vara en av de mest centrala delarna av depression, och fokuserar på pessimistiska och negativa förväntningar på framtiden.

– Det är mycket intressant att se en så tydlig koppling mellan de som genomgått livskriser i medelåldern, något som ofta leder till hopplöshetskänslor, och hur det påverkar försämringen av minnet och risken att drabbas av demenssjukdomar senare i livet, säger Miia Kivipelto, professor i geriatrik vid Karolinska Institutet.

Var tredje stressar
Vi svenskar stressar mycket – i en ny undersökning som undersökningsföretaget United Minds gjort på uppdrag av Hjärnfonden uppger en av tre svenskar, eller 35 procent, att de ofta känner sig stressade i sin vardag. Medelålders ligger över snittet, hela 40 procent känner sig ofta stressade.

Studien visar också tydliga tecken på att utvecklingen går i fel riktning – hälften av svenskarna uppger att de stressar mer idag än för fem år sedan. Arbetet är den främsta orsaken till stress för 35 procent av svenskarna och för medelålders är den siffran ännu högre, 46 procent. Även hopplöshetskänslor är vanligt – hälften av de tillfrågade i medelåldern uppger att man under de senaste tio åren under en längre period känt hopplöshetskänslor.

– Att leva med en känsla av hopplöshet, depression eller att stressa mycket är inte samma sak som en förkylning som går över efter några veckor på sin höjd, utan kan få mycket mer långtgående konsekvenser än vi tidigare kunnat se, säger Miia Kivipelto, professor i geriatrik vid Karolinska Institutet.

Fakta demenssjuksomar

  • Demens är en av våra största folksjukdomar och en av de sjukdomar som tar flest liv.
  • Idag lider drygt 150 000 svenskar av någon demenssjukdom. Och antalet ökar stadigt – 25 000 personer insjuknar varje år. Om 50 år spås antalet Alzheimerpatienter ha ökat med 70 procent.
  • För Alzheimers sjukdom finns idag inget botemedel, men det finns två typer av behandlingsmetoder som kan bromsa förloppet. Behandling med kolinesterashämmare, som förstärker de signalsystem som skadats i hjärnan och behandling med memantin som hjälper patienten genom att det dämpar signalsystem som är överstimulerade.
  • Förutom det stora lidande som demenssjukdomarna för med sig innebär de stora kostnader för samhället. Redan 2005 kostade vård och omsorg till demenssjuka i Sverige cirka 50 miljarder kronor om året – tio miljarder mer än försvarsmakten.
  • I andra västländer växer utgifterna för demensvården i samma takt. Enligt en studie genomförd i Storbritannien 2010 medför demenssjukdomar samhället lika stora kostnader som cancer, hjärt-kärlsjukdomar och stroke tillsammans.

(Källa: Hjärnfonden)

 

LÄS OCKSÅ

(0)
(0)Annons


Annons
Senaste från allas