Annons

Annons

Annons

Vanligt att medelålders kvinnor stressar sig sjuka

För fyra av tio kvinnor med långvarig stress leder stressen till någon form av fysiska besvär.

Stress leder ofta till sjukdom bland medelålders kvinnor. Huvudvärk och migrän är bara ett par symptom.

Inom den så kallade Kvinnoundersökningen har forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, följt omkring 1 500 kvinnor sedan slutet av 1960-talet. Den senaste studien inom projektet, som främst fokuserar på stress kopplat till psykosomatiska symtom, visade att var femte medelålders kvinna hade upplevt ständig eller återkommande stress under de senaste fem åren.

Värk i leder och muskler
Upplevelsen av stress var högst i åldrarna 40 till 60 år, och de kvinnor som upplevde sig stressade var oftare ensamstående och oftare rökare.

Bland de kvinnor som rapporterade stress hade 40 procent psykosomatiska symtom i form av värk och smärta i muskler och leder, 28 procent led av huvudvärk/migrän och lika stor andel rapporterade besvär med mage/tarm.

Tydligt samband
–Även när resultaten justerats för rökning, BMI och fysisk aktivitet ser vi ett tydligt samband mellan upplevd stress och ökad förekomst av psykosomatiska symtom, säger Dominique Hange, forskare vid Sahlgrenska akademin.

Av de kvinnor som upplevde långvarig stress men som inte rapporterade några stressrelaterade besvär när studien inleddes 1968-1969, hade 27 procent fått nytillkomna symtom i form av värk i muskler och leder när de följdes upp 12 år senare. Omkring 15 procent hade nytillkomna besvär i form av huvudvärk och/eller mag-tarmbesvär.

Ändrad livsstil
–Kvinnors livsstil har sedan 1968 förändrats på många sätt, till exempel arbetar många fler kvinnor utanför hemmet. Dessa förändringar kan naturligtvis påverka upplevelsen av stress. Men även om vi använt exakt samma fråga ända sedan 1968 kan vi inte ta för givet att begreppet ”stress” har samma innebörd. Kanske är det också mer accepterat av samhället att erkänna sin stressupplevelse idag, säger Dominique Hange.

Forskarna har kunnat följa alla de 1 500 kvinnor som medverkade vid undersökningens början 1968 fram till idag, inklusive uppgifter om dödsorsak. Studierna visar inga tydliga tecken på att stress ger ökad risk för att dö i förtid.

Ensamstående särskilt utsatta
–Den viktigaste slutsatsen är att ensamstående kvinnor, kvinnor som inte arbetar utanför hemmet och rökande kvinnor är särskilt utsatta för stress. Här ser vi ett ökat behov av förebyggande åtgärder från samhällets sida, säger Dominique Hange.

LÄS OCKSÅ

(7)
(0)Annons


Annons
Senaste från allas