Annons
Annons


Vanligt att medelålders kvinnor stressar sig sjuka

För fyra av tio kvinnor med långvarig stress leder stressen till någon form av fysiska besvär.

Stress leder ofta till sjukdom bland medelålders kvinnor. Huvudvärk och migrän är bara ett par symptom.

Inom den så kallade Kvinnoundersökningen har forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, följt omkring 1 500 kvinnor sedan slutet av 1960-talet. Den senaste studien inom projektet, som främst fokuserar på stress kopplat till psykosomatiska symtom, visade att var femte medelålders kvinna hade upplevt ständig eller återkommande stress under de senaste fem åren.

Annons

Värk i leder och muskler
Upplevelsen av stress var högst i åldrarna 40 till 60 år, och de kvinnor som upplevde sig stressade var oftare ensamstående och oftare rökare.

Bland de kvinnor som rapporterade stress hade 40 procent psykosomatiska symtom i form av värk och smärta i muskler och leder, 28 procent led av huvudvärk/migrän och lika stor andel rapporterade besvär med mage/tarm.

Tydligt samband
–Även när resultaten justerats för rökning, BMI och fysisk aktivitet ser vi ett tydligt samband mellan upplevd stress och ökad förekomst av psykosomatiska symtom, säger Dominique Hange, forskare vid Sahlgrenska akademin.

Av de kvinnor som upplevde långvarig stress men som inte rapporterade några stressrelaterade besvär när studien inleddes 1968-1969, hade 27 procent fått nytillkomna symtom i form av värk i muskler och leder när de följdes upp 12 år senare. Omkring 15 procent hade nytillkomna besvär i form av huvudvärk och/eller mag-tarmbesvär.

Ändrad livsstil
–Kvinnors livsstil har sedan 1968 förändrats på många sätt, till exempel arbetar många fler kvinnor utanför hemmet. Dessa förändringar kan naturligtvis påverka upplevelsen av stress. Men även om vi använt exakt samma fråga ända sedan 1968 kan vi inte ta för givet att begreppet ”stress” har samma innebörd. Kanske är det också mer accepterat av samhället att erkänna sin stressupplevelse idag, säger Dominique Hange.

Forskarna har kunnat följa alla de 1 500 kvinnor som medverkade vid undersökningens början 1968 fram till idag, inklusive uppgifter om dödsorsak. Studierna visar inga tydliga tecken på att stress ger ökad risk för att dö i förtid.

Ensamstående särskilt utsatta
–Den viktigaste slutsatsen är att ensamstående kvinnor, kvinnor som inte arbetar utanför hemmet och rökande kvinnor är särskilt utsatta för stress. Här ser vi ett ökat behov av förebyggande åtgärder från samhällets sida, säger Dominique Hange.

Känner du dig stressad? Lär dig hantera din stress med ny digital kurs!

Lär dig att hantera din stress med onlinekursen "Stressa mindre - lev mer"

Allt fler människor blir sjuka av stress – och kvinnor är extra utsatta. Det vill vi ändra på! Därför erbjuder Allas nu i samarbete med MåBra en praktisk webb- och mobilguide med verktyg som motverkar stress och utbrändhet.

Metoderna och råden som används har vetenskapligt bevisad effekt. De utgår från ett helhetsperspektiv – det vill säga hur vi tar hand om våra tankar, känslor och vår kropp.

”Stressa mindre – lev mer” är fantastiskt bra! Jag har precis varit väldigt stressad i jobbet, men tack vare denna kurs har jag bromsat i tid, innan det gått för långt”

– Therese Lennartsson, Helsingborg, kursdeltagare.

Du får bland annat:

  • Hjälp att känna igen och hantera stress
  • Insikt om dina egna stressbeteenden och triggers
  • Konkreta råd som hjälper dig bryta stressmönstret
  • Övningar i andning, mindfulness och acceptans
  • Övningar i meditation och kroppskännedom
  • Djupavslappning före läggdags
  • Video med yinyogapass som släpper spänningar
  • Video med stretch som mjukar upp stressade muskler

Just nu endast 199 kronor – läs mer och börja direkt här!

LÄS OCKSÅ

(7)
(0)

Annons


Annons

Senaste från allas

Laddar nästa sida…