Annons
Annons


10 000 drabbas årligen av plötsligt hjärtstopp!


Hjärt-Lungfonden delar ut sex hjärtstartare till Sjöräddningssällskapet. På bilden från vänster: Andreas Arvidsson, maritim ledare, Sjöräddningssällskapet; Sven Burman, sjöräddare; Kristina Sparreljung, insamlingschef på Hjärt-Lungfonden; Jessica Nieminen, sjöräddare och Rolf Westerström, vd för Sjöräddningssällskapet.

Varje år drabbas 10 000 svenskar av plötsligt hjärtstopp. Snabba insatser från omgivningen är avgörande för att rädda livet på den som drabbas.

Hjärt-lungräddning och hjärtstartare räddar liv, men i dag överlever bara 500. Under september uppmärksammar Hjärt-Lungfonden plötsligt hjärtstopp med målet att fler ska överleva.

Annons

Snabba insatser räddar liv
– Snabba insatser med hjärt-lungräddning i kombination med hjärtstartare är enda sättet att rädda den som drabbas av hjärtstopp. Tiden är helt avgörande och varje minut räknas, säger professor Leif Svensson, Hjärt-Lungfondens expert inom plötsligt hjärtstopp.

Hjärtstartare
Hjärt-Lungfonden arbetar för att öka antalet hjärtstartare i samhället. Tack vare svenska folkets gåvor har Hjärt-Lungfonden hittills kunnat placera ut närmare 400 hjärtstartare på strategiskt utvalda platser över hela landet. Men många fler hjärtstartare behövs, framför allt på platser där många befinner sig, exempelvis på idrottsarenor och konserthus.

– Hjärt-lungräddning och hjärtstartare räddar liv när läget är akut. Men det behövs också mer forskning för att ta reda på orsakerna bakom plötsligt hjärtstopp. I dag är det till stor del fortfarande en gåta varför vissa drabbas och andra inte, säger Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Insamling under september
Plötsligt hjärtstopp innebär att hjärtat helt oväntat stannar. Den som drabbas blir medvetslös och slutar att andas. Chansen till överlevnad minskar med tio procent för varje minut som går utan insatser med hjärt-lungräddning och hjärtstartare.

Under september samlar Hjärt-Lungfonden in pengar till forskning kring plötsligt hjärtstopp och inköp av hjärtstartare. Målet är att kunna rädda 1 200 liv varje år med hjälp av mer forskning, fler hjärtstartare och ökad kunskap om hjärt-lungräddning i samhället.

Fakta om plötsligt hjärtstopp

  • 500 överlever. Varje år drabbas cirka 10 000 svenskar av plötsligt hjärtstopp. I cirka 5 000 fall startas någon form av behandling och av dem överlever 500 personer. De senaste två åren har antalet överlevande ökat från 300 till 500. Hjärt-Lungfondens mål är att 1 200 ska överleva inom en tioårsperiod.
  • Hjärtat stannar. Plötsligt hjärtstopp är när hjärtat av oväntad anledning plötsligt stannar. Den som drabbas blir omedelbart medvetslös och slutar därefter att andas.
  • Snabb insats räddar liv. Omedelbar hjärt-lungräddning, som håller igång blodcirkulationen, i kombination med hjärtstartare är det enda sättet att rädda liv.
  • Elektriska chocker. En hjärtstartare sänder elektriska chocker för att få hjärtat att börja slå igen. Hjärtstartare kan användas utan förkunskaper eftersom den ger instruktioner till användaren.
  • Varje minut räknas. Insatser under de första tre minuterna är det bästa sättet att rädda liv. Chansen att överleva minskar med 10 procent för varje minut som går.
  • Många frågetecken. Åderförfettning och ett 20-tal olika hjärtsjukdomar kan ligga bakom plötsligt hjärtstopp, men man behöver forska mer kring orsakerna och om varför vissa drabbas.
  • Symbol visar vägen. Den internationella symbolen för hjärtstartare ska finnas överallt där en hjärtstartare är placerad.

 


(0)
(0)


Annons


Annons

Senaste från allas

Laddar nästa sida…