Annons
Annons


142 arter blommade första advent

I naturen kämpar blommorna på. Det visade sig inte minst när Adventskollen genomfördes för första gången under första advent. På Öland hittade man 123 blommande arter, trots att det kommit en rejäl köldknäpp veckan innan.


klittvioler

I den långa lista med arter som blommade på Öland, fanns många, vackert blommande klittvioler. Foto: Thomas Gunnarsson

I Adventskollen var uppgiften att ge sig ut i naturen och hitta så många blommande arter som möjligt under första adventshelgen. De flesta rapporterna kom så klart från södra Sverige men en frostig smörblomma hittades i Sundsvallstrakten.

Annons

Tillsammans rapporterades 142 olika blommande arter in under Adventskollen.

– Vi försöker dokumentera klimatförändringens påverkan på både vårtecken, hösttecken och hur lång växternas växtsäsong blir och Adventskollen blir en del i detta, berättar Kjell Bolmgren från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

När klimatet förändras ändras även växtsäsongen. I Sverige har växtsäsongen blivit 5-10 procent längre under de senaste 50 åren och den största ökningen har skett i norra Sverige.

Växter påverkas olika av ett förändrat klimat och det är svårt att förutsäga vilka arter som kommer att gynnas eller missgynnas av det förändrade klimatet.

PÅ hemsidan Naturens Kalender kan alla som gör observationer av allt från vårtecken till hösttecken bidra till en gemensam, landsomfattande datainsamling om klimatförändringens effekter på naturen.

Här är hela listan med arter som hittades med en blommande blomma under första advent:

Backglim, backnejlika, backtimjan, baldersbrå, bergbräsma, berggröe, bergnepeta, blå sommarbinka, blåeld, blåklint, blåmunkar, blåmålla, bosyska, brännässla, cikoria, dunört, etternässla, femfingerört, flikplister, fältmalört, fältvedel, fältvädd, färgkulla, gatkamomill, gatkrassing, gråbo, grådådra, gråfibbla, grässtjärnblomma, grönfibbla, grönknavel, gul nunneört, gullviva, hagfibbla, harklöver, harkål, humlelusern, hundkäx, hundäxing, hybridforsytia, hönsarv, höstaster, höstfibbla, jordrök, järnört, jättenattljus, kalvnos, kamomill, kanadabinka, klibbkorsört, klittviol, klätt, knylhavre, korsört, krustistel, krypven, kummin, kustbaldersbrå, kålmolke, lejongap, liten blåklocka, ljung, ljus solvända, ljust kungsljus, lomme, luktviol, lyktfibbla, mahonia, malört, mjukplister, murgröna, månviol, nattskatta, odört, ogräsmaskrosor, oxtunga, penningört, praktkungsljus, raps, renfana, revfingerört, revormstörel, revsmörblomma, ringblomma, rävtörel, rödklint, rödklöver, rödmalva, rödmålla, rödplister, röllika, sandkämpar, sandmaskrosor, sandnarv, sandvita, skuggnäva, skär kattost, smultron, småsporre, smörblomma, snärjmåra, solros, sparvvicker, stenkrassing, stinknäva, stockros, stor blåklocka, stormåra, stortimjan, sumpgentiana, svartkämpar, svenskmålla, svinmolke, svinmålla, såpnejlika, taggsallat, tomtskräppa, trift, trädgårdsveronika, tusensköna, ullkardborre, vildmorot, vildpersilja, vintergröna, vit sötväppling, vitgröe, vitklöver, vitmåra, vitplister, vitsippa, våtarv, väddklint, vägsenap, åkerkulla, åkermolke, åkersenap, åkerveronika, åkerviol, äkta johannesört, äkta nattljus, älggräs, ölandskungsljus.


(16)
(0)


Annons


Annons

Senaste från allas

Laddar nästa sida…