Annons
Annons


2 600 barn brännskadas varje år


Heta vätskor är bland det vanligaste brännskadeorsaker bland barn.

Varje år brännskadas ungefär 2 600 barn i åldrarna 0-17 år så allvarligt att de behöver uppsöka akut läkarhjälp. Nästan 60 procent av de drabbade barnen är under tre år och det är heta vätskor som är den främsta orsaken till brännskadorna.

Annons

Brännskador uppstår när huden utsätts för höga temperaturer, exempelvis genom att man får het vätska över sig. Även elektricitet och kemiska ämnen kan ge brännskador.

En mardröm
– Olyckor i samband med heta vätskor, varma spisplattor eller andra heta föremål är en mardröm för alla föräldrar, säger Björn Sporrong, styrelseledamot i Barnolycksfallsfonden, som arbetar med att sprida skadeförebyggande information om barnolycksfall. Därför är det viktigt att man som förälder ständigt minimerar brännskaderisken och att man vet hur man ska agera om olyckan trots allt inträffar. Med vår skadeförebyggande information och tydliga råd hur man undviker risker för livslånga och allvarliga brännskador vill vi minska antalet brännskadade barn per år i Sverige, som just nu inte visar tecken på att minska till antal.

Heta vätskor ett stort problem

Drygt tusen barn brännskadas varje år av heta vätskor och det är främst hett kaffe eller te (25 procent) alternativt kokande potatis- eller pastavatten (19 procent) som leder till skadorna. I mindre omfattning återfinns bränn- och skållningsskador från tappvatten. Under ett år skadar sig ungefär 200 barn på varm mat, het olja eller stekfett. Barn under tre år löper störst risk att skada sig av heta vätskor och de kroppsdelar som är mest utsatta är underarmar och händer, följt av ben, bröstkorg och buk. Barn får ofta allvarliga brännskador på grund av att deras hud är känslig för värme och för att de inte har lärt sig att vara rädda för och reagera på värme.

– De flesta barn som kommer in till akuten blir undersökta, behandlade och hemskickade. Men hela 18 procent av barnen blir inlagda på sjukhus eller remitterade till annan klinik för fortsatt vård, säger Jan Schyllander, styrelseledamot i Barnolycksfallsfonden och utredare på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Olyckor med heta vätskor leder till uppemot 1 500 vårddygn varje år.

Bensin vanlig orsak
Varje år skadas även ungefär 1 000 barn av heta föremål som spisplattor eller kaminer och dessa brännskador leder till nästan 800 vårddygn per år. 300 barn brännskadas i samband med öppen eld då de tänder brasor, leker med sprayförpackningar eller dylikt. Fyra av fem av de som skadas över öppen eld är pojkar och de flesta av dem är mellan 14-17 år. Den i särklass vanligaste orsaken till dessa brännskador är bensin.

 

Så här kan du undvika farorna:

  • Små barns tunna hud i kombination med oförmåga att tillräckligt snabbt dra sig undan från till exempel varmt vatten leder tyvärr till en del skållningsskador. Var särskilt försiktig med kaffe, te och andra varma drycker i närheten av barn. Tänk även på att varmvattnet i kranen bör hålla en temperatur på högst 60 grader för att undvika skållningsskador. Vid en vattentemperatur på 60 grader Celsius krävs mindre än fem sekunders exponering för att skållningsskador ska uppstå.
  • Spisen brukar locka till sig små barns uppmärksamhet. De flesta modernare spisar har barnskyddsutrustning som till exempel vredspärrar (så att barnet inte kan sätta på en platta), tippskydd, spärr på ugnsluckan och kastrullskydd. Använd dessa skydd och komplettera gärna med en timer, spisvakt eller ett överhettningsskydd ifall barnet i ett obevakat ögonblick skulle lyckas sätta på spisens plattor. Se även till att utsidan av ugnsluckan inte kan bli varmare än 60 grader Celsius.
  • Bensin och rödsprit är direkt olämpliga när man ska göra upp eld. De brinner explosionsartat och är inte ens särskilt effektiva för detta ändamål. Använd istället torra trästickor, tidningspapper eller tändpapper. Vid tändning av kolgrillar kan med fördel olika typer av elektriska tändanordningar användas, såsom grilltändare och varmluftspistol. Saknas el kan tändvätska användas under förutsättning att de anvisningar som står på flaskan följs. Se till att barn inte har tillgång till tändvätskan under grillningen (förgiftningsrisk). Vid eldning utomhus måste man dessutom kontrollera att inte eldningsförbud råder.

Om olyckan ändå är framme:

  • Avlägsna kläder och tyg över brännskadan om det kan göras snabbt och enkelt utan att försena nedkylningen av området.
  • Vid allvarliga brännskador – kontakta alltid läkare. Det gäller om skadan är större än en handflata och om huden inte enbart är rodnad.
  • Spola svalt vatten (inte kallt) i 15-20 minuter för att kyla ned brännskadan.
  • När avkylningen är avslutad, låt det brännskadade området luftas så mycket som möjligt. Undvik salvor. Om det behövs så kan det skadade området täckas med något rent, luddfritt textilmaterial (t ex en bit av ett rent lakan eller örngott) för att skydda mot smuts.
  • Rör inte det brännskadade området i onödan och stick inte hål på hela brännblåsor.
  • Ta kontakt med sjukvårdsupplysningen för att få råd.

* Siffrorna baseras på data från IDB Sverige (Socialstyrelsen), det vill säga ett antal akutsjukhus i Sverige, mellan 2007 och 2009, och har sammanställts av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.


(0)
(0)Annons


Annons

Senaste från allas

Laddar nästa sida…