Annons
Annons


Alarmerande ökning av hudcancer på Västkusten


Den elakartade hudcancern malignt melanom är upp till 35 procent vanligare hos de som bor i Göteborg och i regionens kustkommuner än hos de som bor i inlandet. Det visar forskning vid Sahlgrenska akademin, som konstaterar att antalet melanomfall i Västra Götaland fyrdubblats sedan 1970.

Annons

Allt vanligare
Malignt melanom har de senaste decennierna blivit allt vanligare i västvärlden. En mycket viktig faktor bakom ökningen är våra solvanor, där vi trots kunskap om att solen kan orsaka hudcancer fortsätter att sola oss bruna.

Gilla Allas.se på Facebook

Tiden det tar för melanom att utvecklas är mycket lång, ibland upp till flera decennier. Det betyder att hur du solade för många år sedan fortfarande är en riskfaktor för utvecklandet av cancer.

Fyrdubbling
Forskare vid Sahlgrenska akademin kan i en ny studie slå fast att antalet fall av melanom i Västra Götaland sedan 1970 har fyrdubblats bland män och tredubblats bland kvinnor.

– Det motsvarar en relativ ökning på över tre procent per år. Ökningen i Västra Götaland är därmed större än den genomsnittliga ökningen för hela Sverige, säger forskaren Magdalena Claeson vid Sahlgrenska akademin som medverkat i studien.

Drabbar flest män i Göteborg
Den nya Göteborgsstudien visar att melanom är betydligt vanligare bland invånare i Göteborg och i regionens kustkommuner, än bland de som bor i regionens inlandskommuner: i Göteborg drabbas 35 procent fler män och 25 procent fler kvinnor av hudcancer än i inlandet. I kustkommunerna drabbas 15 procent fler kvinnor än i inlandet.

En förklaring är att boende i Göteborg och kustkommunerna exponeras för fler soltimmar. En studie som Socialstyrelsen genomförde av våra solvanor 2007 visade dessutom att fler invånare i Göteborg och i kustkommunerna har riktigt långa solsemestrar och tillbringar mer tid utomhus när de är utomlands. Samtidigt arbetar invånare i Göteborg och i kustkommunerna i större utsträckning inomhus.

Mycket tid utomhus
– Den senaste forskningen visar att melanom orsakas av just sådan ”intermittent solexponering”, det vill säga att man tillbringar mycket tid inomhus under året och sedan bränner sig kraftigt i solen under till exempel semestern, säger Magdalena Claeson.

Som ett resultat av studien anser Göteborgsforskarna att mer förebyggande resurser bör riktas till Västra Götalandsregionen, och då särskilt till Göteborg och kustkommunerna.

Utbilda barnen
– Det kan röra sig om både utbildning för förskole- och skolbarn och solskyddsinformation till resenärer som åker på solsemester utomlands, säger Magdalena Claeson.

Artikeln ”Incidence of cutaneous melanoma in Western Sweden 1970-2007” publiceras i tidskriften Melanoma Research.

 


(0)
(0)


Annons


Annons

Senaste från allas

Laddar nästa sida…