Annons
Annons


Äldre förstföderskor risk redan före 35

Ny forskning från Karolinska Institutet visar att riskerna med att föda sitt första barn senare i livet ökar redan för mammor i åldersgruppen 30-34 år.


Tidigare har kvinnor räknats som äldre förstföderskor från 35 år och uppåt. Resultaten som bygger på registerdata från norska och svenska förstföderskor presenteras i den vetenskapliga tidskriften Obstetrics and Gynecology.

Annons

Riskerna ökar med åldern
Kvinnor i världens rikare länder föder barn allt senare i livet. I och med detta ökar också riskerna för tidig födsel, tillväxthämning hos barnet och dödföddhet, jämfört med om kvinnorna valt att föda barn i yngre åldrar. I den nu publicerade studien har forskare vid Karolinska Institutet och universitetet i Bergen tittat på data från cirka en miljon förstföderskor från Sverige och Norge. Allvarliga graviditetsutfall hos förstföderskor över 30 år har jämförts med dem hos 25 till 29-åringar.

För tidigt födda
Resultaten visar att det redan när mamman är 30-34 år finns en ökad risk för mycket för tidig födsel (graviditetsvecka 22-31) och dödföddhet. Tidigare har förstföderskor i denna ålderskategori normalt inte räknats som en riskgrupp. Andra faktorer som påtagligt ökade risken för allvarliga graviditetsutfall var rökning och övervikt eller fetma. Först i åldersintervallet 35-39 år var riskerna för tidig födsel, dödföddhet och neonatal dödlighet jämförbara med riskerna för dessa livsstilsfaktorer. Studien har finansierats av Vetenskapsrådet och Stockholms läns landsting.

 


(0)
(0)


Annons


Annons

Senaste från allas

Laddar nästa sida…