Annons
Annons


Allt fler KOL-sjuka mår bättreHjärt-Lungfondens KOL-rapport från 2015 visar att antalet försämringsperioder hos KOL-sjuka halverats på bara tio år. Framstegen bygger på forskning som bidragit till bättre hjälp till rökstopp, fysisk träning och nya läkemedel.
Kvinna hos läkare.

Tidig diagnos är avgörande för att kunna bromsa sjukdomen.

– KOL är en plågsam sjukdom och därför är det särskilt glädjande att de KOL-sjuka mår bättre. Vi på Hjärt-Lungfonden stödjer forskning om ny individanpassad behandling med målet att minska lidande och för tidig död bland de KOL-sjuka, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare i Hjärt-Lungfonden.

Annons

KOL-sjuka patienter drabbas av försämringsperioder, så kallade exacerbationer, som accelererar sjukdomsförloppet och ökar risken för en förtida död. Nu visar ny forskning att antalet försämringsperioder hos gruppen KOL-sjuka har halverats mellan 1999 och 2009.

Tidigare diagnos

Tre viktiga orsaker till förbättringen är bättre hjälp till fysisk träning, rökstopp samt nya läkemedel.

Gilla Allas.se på Facebook

– Många som lider av KOL upplever en total maktlöshet. Med vår KOL-rapport vill vi ge hopp till de drabbade. Forskningen gör stora framsteg nu och kan stå inför avgörande genombrott de närmaste åren, säger Kristina Sparreljung.

En annan viktig orsak till att de KOL-drabbade mår bättre är att de diagnostiseras allt tidigare. Tidig diagnos av KOL är avgörande för att sjukdomsutvecklingen ska kunna bromsas. Fortfarande lever dock fyra av fem KOL-drabbade utan att veta om att de har sjukdomen.

Fakta om KOL

  • KOL är en dödlig sjukdom som långsamt bryter ner luftvägar och lungor. Sjukdomen försvårar luftflödet till och från lungorna och upplevs till en början som andfåddhet och dålig ork.
  • Minst en halv miljon personer i Sverige lever med KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom). Bara var femte drabbad har fått en diagnos.
  • Kvinnor drabbas hårdare än män. En förklaring till detta kan vara att effekten av rökning är större hos kvinnor vilket i sig kan bero på att kvinnor generellt sett har mindre kroppsstorlek, mindre hjärta, smalare kranskärl, mindre lungvävnadsyta samt trängre luftrör än männen.

(15)
(0)


Annons


Annons

Senaste från allas

Laddar nästa sida…