Annons
Annons


Ny app för patienter med psoriasis

Nu lanseras den nya appen Psapp för patienter med psoriasis eller psoriasisartrit. Appen ska hjälpa till att ta kontroll över besvären och bidra till att skapa goda rutiner genom att löpande dokumentera hur sjukdomen utvecklas över tid.


Kvinna med psoriasis.

Nu finns det ny hjälp för patienter med psoriasis.

Företaget Celgene och förbundet Ung med psoriasis har utvecklat en ny app – Psapp – för patienter som lever med psoriasis eller psoriasisartrit. Psapp är tänkt att hjälpa patienten att ta kontroll och bidra till att skapa goda rutiner genom att löpande dokumentera hur sjukdomen utvecklas över tid.

Annons

Psapp har flera funktioner som är baserade på standardtester som sjukvården använder, såsom klåda, PASI (Psoriasis Area Severity Index) och DLQI (Dermatology Life Quality Index). Genom att mäta PASI kan patienten enkelt följa sina hudsymtom. DLQI är ett mått på hur sjukdomen påverkar patientens livskvalitet. Dessa utvärderingar kan göras kontinuerligt för att hjälpa patienten att följa sin sjukdom.

För patienter med psoriasisartrit finns även funktioner för att mäta hur pass allvarliga ledproblem man har (Health Assessment Questionnaire, HAQ), samt att det går att följa ömma och svullna leder över tid.

– Vi såg att det saknades ett bra verktyg för den här patientgruppen. För att innehållet och funktionerna ska bli så relevanta som möjligt har vi, i samarbete med Ung med psoriasis, haft en nära dialog med läkare och sjuksköterskor under hela utvecklingsprocessen, säger Carl-Gustav Fabiansson, Business Unit Director på Celgene.

Kan ta bilder

Via appen kan patienten även ta hud- och nagelselfies. Den funktionen är viktig för att kunna följa förändringar över tid. Det kan även vara bra att visa bilderna för sin läkare som då kan bedöma hur sjukdomen utvecklas och hur patienten svarar på sin behandling.

– Appen är ett utmärkt verktyg för att dokumentera sin sjukdom över tid och använda materialet för att bättre förstå sjukdomen och därmed få hjälp med att hitta behandlingar och rutiner som passar just mig. Den hjälper mig i min kontakt med läkaren och vi kan tillsammans diskutera vad som fungerar bäst för just mig, säger Tarlan Oskooei, Ombudsman på Förbundet Ung med psoriasis.

All information och alla bilder lagras uteslutande i den egna appen för att garantera en säkrad integritet. Appen är gratis och finns att ladda ner för både Iphone och Android.

Du kan ladda ner appen här:

För iPhone

För android

LÄS OCKSÅ


(2)
(0)


Annons


Annons

Senaste från allas

Laddar nästa sida…