Annons
Annons


App varnar för vilt


Nationella Viltolycksrådet har tagit fram en app som heter ”Viltolycka” . Den kan man ladda ner gratis till sin mobiltelefon (iPhone och Android). Appen hjälper till att varna när du kör in i ett område som är drabbat av viltolyckor och dessutom kan den användas för att hitta koordinater som du kan ange när du ringer 112 vid en eventuell viltolycka.

Annons

Över 2000 viltolyckor har rapporterats redan i år och september är en av de månader då flest viltolyckor händer.

Om du råkar köra på rådjur, älg, vildsvin, björn, varg, kronhjort, järv, lodjur, dovhjort, utter, mufflonfår eller örn är du enligt lag skyldig att omedelbart rapportera detta genom att ringa 112.

För övriga djur finns ingen anmälningsplikt, men ett skadat djur kan ligga och lida länge, så ring eller se till att djuret avlivas.

Skulle du vara orsak till en viltolycka är det viktigt att du gör följande, oavsett om djuret har dött eller om det har sprungit iväg. Även om ett djur verkar oskadat är du skyldig att anmäla olyckan.

• Placera ut varningstriangel för att undvika fler olyckor. Detta är särskilt viktigt om djuret sprungit vidare från platsen.

• Markera olycksplatsen, helst med en särskilt avsedd viltremsa som du kan hämta på Opus Bilprovnings stationer. Om du inte har en, använd till exempel en plastkasse. Markeringen skall sättas upp på den sida av vägen som viltet försvann ut i naturen. Om du kolliderat med lodjur, björn, vildsvin eller varg sätts viltremsan upp ca 100 meter från platsen där olyckan skedde av säkerhetsskäl.

• Ring 112 för att anmäla olyckan. Försök att ange så noga som möjligt var olyckan skedde genom att ange ort, vägnummer och eventuella andra kännemärken. Om du har en GPS eller smarttelefon, använd den för att ta reda på så exakta koordinater som möjligt.

• Om djuret är dött, försök om möjligt att ta bort det från vägbanan – men tänk främst på din egen säkerhet!


(0)
(0)Annons


Annons

Senaste från allas

Laddar nästa sida…