Annons
Annons


Är min sambo sexmissbrukare?

Vi fick en fråga om sexmissbruk - hur märker man egentligen om ens partner är beroende av sex?


sexmissbruk

Personerna på bilden har ingenting med artikeltexten att göra.

Fråga:
Jag tror att min sambo – kanske snart expartner – är sexmissbrukare. Jag har försökt prata med honom men han vill inte ta till sig det jag säger. Hur ska jag få honom att sluta!? Jag grubblar mycket och har många frågor som jag inte törs yppa till vänner och bekanta.
För hur märker man att någon är sexmissbrukare, varför och vad är det de gör? Finns det mediciner som kan hjälpa och finns det behandling? Hur ska jag göra: leva med honom eller lämna?

Annons

Lina

Svar:
Sexberoende kan enklast beskrivas som en fixering vid sex/porr, en verklighetsflykt för att kortsiktigt dämpa oro, ångest, stress, missnöje, nedstämdhet. Sex ger då ett tillfälligt välbefinnande men ganska snabbt leder det till motsatta känslor som är präglade av tomhet, skam och skuldkänslor. Och för att döva dessa ökas användningen av sex, kärlek och porr och ett destruktivt mönster är igång.
Sexberoende kan ta sig olika uttryck, exempelvis kan det handla om att tvångsmässigt onanera, vara uppslukad och tänka mycket på sex, porrsurfa, köp och användning av sexuella tjänster via internet eller prostituerade, telefonsex eller sex med främlingar. Alltså sexvanor som innebär ett risktagande, sexvanor som ger negativa konsekvenser eller åtrå som leder till problem i befintliga relationer i stället för att bygga intimitet.
Gränsen mellan stort intresse och missbruk kan vara svår att definiera men alla beroenden innefattar förlorad kontroll och svårt att sluta med sitt beteende.
Det första som närstående brukar lägga märke till är att sex/porr uppfyller stor del av partnerns vakna tid och att behovet av sex går ut över både vardag, familj och arbetsliv samt leder till ett osunt leverne.
Ett starkt förnekande är vanligt hos ”missbrukaren” och insikt brukar först vakna när missbruket lett till flera negativa konsekvenser. Du som partner kan inte göra särskilt mycket åt din mans beteende. Du kan inte få honom att sluta. Det är han som måste få självinsikt/sjukdomsinsikt och vilja göra en förändring. Detta sker snabbare om du inte tar på dig skulden för det maken gör, vilket tyvärr är vanligt hos partners/medberoende.
Behandling mot sexmissbruk kan i vissa fall vara hormondämpande mediciner eller psykofarmaka men mest förekommande är samtalsterapi där man kartlägger sexuella tankar och fantasier för att öka förståelsen bakom och hur man kan avstyra de tvångsmässiga tankarna. Det finns information om stödgrupper och självhjälpsprogram på internet.
Om du väljer att stanna eller gå är ett beslut du själv måste ta utifrån de förutsättningar som faktiskt råder och vad din magkänsla säger. Oavsett vilket behöver du hitta din inre styrka och släppa eventuella egna skuld- och skamkänslor över det maken gör. Sök kunskap om sexberoende och medberoende för ökad förståelse, och som anhörig finns det också stöd att få.

Nina Ljungberg, relations- och samlevnadsexpert hos Allas


(0)
(0)


Annons


Annons

Senaste från allas

Laddar nästa sida…