Annons
Annons


Avgaser kan göra dig dement

Ny svensk forskning visar att avgaser och dålig luft kan kopplas till demens. Personer som bor i trafiktäta städer långt från naturen löper 40 procent större risk att utveckla minnessjukdomar.


Lång bilkö i trafiken.

Att andas in avgaser ökar risken för minnesstörningar.

Enligt en ny studie från Umeå universitet löper personer som bor i trafiktäta områden med mycket avgaser större risk att drabbas av Alzheimers sjukdom och vaskulär demens än personer som bor i renare luft.

Annons

– Vi kan visa på att de som haft en hög avgashalt i bostaden har en betydligt ökad risk att utveckla demens. Totalt kan 16 procent av alla demensfallen i studien bero på avgasexponering, säger Bertil Forsberg, professor i miljömedicin som lett studien, till Dagens Nyheter.

Nästan dubbel risk

Bertil Forsberg och hans forskargrupp har under en 15-årsperiod följt 2000 personer boende i Umeå.

Gilla Allas.se på Facebook

Umeå betraktas vara en signifikant stad i sammanhanget eftersom luften i stadens centrala delar har överskridit de europeiska gränsvärdena för kvävedioxid och partiklar, samtidigt som luften i utkanterna är väldigt ren. Detta har avspeglat sig hos de olika deltagarna i studien.

– Efter att hänsyn har tagits till andra faktorer – som ålder, utbildningsnivå, BMI och olika livsstilsfaktorer – har vi sett en cirka 40 procent högre risk att utveckla alzheimer eller vaskulär demens för den fjärdedel av deltagarna som haft högst avgashalter vid bostaden jämfört med den fjärdedelen som haft lägst, säger Bertil Forsberg.


(0)
(0)


Annons


Annons

Senaste från allas

Laddar nästa sida…