Annons
Annons


Bistånd riktat direkt till kvinnor gör skillnad


En familj i SOS Barnbyn i Tamale, Ghana, som invigdes 2010. Foto: SOS Barnbyar

Bistånd riktat direkt till kvinnor är effektivt och gör stor skillnad. Utbildning, hälsoinsatser, mikrokrediter som stärker kvinnor kommer också barnen, familjerna och hela samhället till del.

Annons

Det visar flera internationella studier, bland annat från Världsbanken.

Övergivna barn
Kvinnor som lever i extrem fattigdom, svår sjukdom och social utsatthet nås ofta inte av samhällets stöd och satsningar på fattigdomsbekämpning. SOS Barnbyar driver familjestärkande program världen över som hjälper utsatta kvinnor att klara sig på egen hand och förhindrar att barn blir övergivna eller föräldralösa.

Gilla Allas.se på Facebook

SOS insatser avgörande
– Att stärka utsatta kvinnor är avgörande för att minska det stora antalet övergivna och föräldralösa barn i världen, säger Anna Ryott, generalsekreterare SOS Barnbyar. En kvinna som får förutsättningar att överleva och ta hand om sin familj blir också en bidragande kraft i utvecklingen av sitt närsamhälle.

Döende öppnade affär
Ett exempel är Gloria i Moçambique som var döende i hiv och ensamstående med fem barn när hon fick hjälp via SOS Barnbyars familjestärkande program. Sjukvård, mediciner, mat, kläder och hjälp att få barnen till skolan fick Gloria sakta på fötter. När hon blev tillräckligt frisk kunde hon med stöd av ett starta-eget-kapital öppna en egen liten affär. Idag är hon en stark kvinna som försörjer sig och sina barn på egen hand. Hennes affär är också ett uppskattat inslag i byn.

SOS Barnbyars familjestärkande program är riktade mot speciella målgrupper som ensamma mödrar, familjer som är smittade med hiv/aids eller familjer med ekonomiska problem, ofta förknippade med missbruk, sjukdom och utanförskap eller annat som leder till fattigdom.

Klicka här och läs mer om de familjestärkande programmen.


(0)
(0)


Annons


Annons

Senaste från allas

Laddar nästa sida…