Annons
Annons


Bladlöss väljer smart

Nyckelpigor och deras larver hör till bladlössens allvarligaste fiender. Nu visas det för första gången att bladlöss kan känna av att en växt ofta har besökts av nyckelpigor, och att de därmed har en möjlighet att undvika att slå sig ned på särskilt ”farliga” växter. Doftande fotspår och avföring som nyckelpigorna lämnar efter sig är de ledtrådar som bladlössen använder sig av, enligt en studie från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU).


När en bladlushona väljer ut en plats att slå sig ned på gör hon det med stor omsorg. Det tar tid att lirka in sugsnabeln i de vävnader där växten transporterar näringslösning, och om det är en lämplig växt vill hon kunna stanna kvar och föda levande ungar under lång tid. Bladlöss utsöndrar ett alarmferomon när de angrips, vilket får andra bladlöss i kolonin att omedelbart falla till marken. Nu har det upptäckts att bladlössen undviker växter som ofta har besökts av nyckelpigor.

Annons

Spår efter nyckelpigor på ett blad utlöste undvikande beteenden hos bladlössen, och betydligt färre valde att slå sig ned på ett sådant blad. Mest avskräckande var färska spår av flera nyckelpigor och spår av honor (som kan lägga ägg på växten).

Författarnas slutsats är att en bladlus kan bedöma risken för att i framtiden bli uppäten av en nyckelpiga med hjälp av styrkan på de dofter och andra kemiska spår som nyckelpigor lämnat efter sig på en växt, och att de anpassar sitt beteende på ett ändamålsenligt sätt.


(0)
(0)


Annons


Annons

Senaste från allas

Laddar nästa sida…