Annons
Annons


Blomstermyrar bevaras


Nya naturreservat

Guckuskon är den mest säregna av orkidéerna i de nya reservaten. Foto: Henrik Sporrong

Två nya naturreservat har bildats nordost om Boliden i Skellefteå kommun. Det innebär att orkidéer och andra växter på de blomrika myrarna nu får en fristad.

Naturreservaten Nördestmyran och Kallkällmyran är trevliga besöksmål med fina blomstermyrar, området är känt sedan en lång tid tillbaka som ett botaniskt eldorado.

Annons

– Det är ett myller av liv i de här våtmarkerna, det finns över tio orkidéarter och flera andra kalkkrävande växter. På Nördestmyran växer till exempel guckusko och sumpnycklar och på Kallkällmyran finns det gott om ängsnycklar, tvåblad och många ovanliga mossor. På Kallkällmyran finns också en jättestor kallkälla, bara den är en fantastisk sevärdhet, säger Henrik Sporrong, naturvårdsenheten.

Gilla Allas.se på Facebook

Området där de nya reservaten ligger är av riksintresse för naturvård, vilket till stor del beror på den rika floran.

– Många av Västerbottens våtmarker har skadats av framför allt dikning. Det finns få opåverkade myrar kvar och vi behöver skydda de finaste, säger Peter Jonsson, biträdande enhetschef på naturvårdsenheten.

Nördestmyran och Kallkällmyran kommer att förses med skyltar som talar om vilka växter som finns i reservaten och regler som gäller för besökare.


(1)
(0)


Annons


Annons

Senaste från allas

Laddar nästa sida…