Annons


Botox och fillers och injektionsbehandlingar: fördelar och risker

Fördelar och nackdelar som finns med injektionsbehandlingar, botox och fillers. Tänk på detta innan du tar behandlingar mot rynkor och veck.


botox, fillers och injektionsbehandlingar

Gunilla Windh har alltid ett samtal innan behandlingen för att förklara och lyssna 
på kundens förväntningar.

Gunilla Windh, sjuk-
sköterska på Art Clinic och medlem av Estetiska injektionsrådet, svarar på varför hon tror att det är mer accepterat i dag att injicera botox och fillers i skönhetssyfte:
– Samhället har blivit mer 
ytligt och vi vill inte i 40–50-årsåldern se ut som tanter. Det handlar inte om att se yngre ut än vad vi är, utan mer om att se ut som en fräsch 50-åring.

Konsultation om injektionsbehandlingar

Majoriteten av kunderna på kliniken är medelålders kvinnor, och de vanligaste injektionsbehandlingarna är bekymmersrynkor, de vertikala rynkorna mellan ögonbrynen, pannrynkor, mun och kinder.
– Att fylla volym i kinderna har blivit alltmer populärt, medan intresset för förstorade läppar är på väg att försvinna.
Det är viktigt att ha realistiska förväntningar inför en behandling menar Gunilla Windh, och av den anledningen träffar hon helst sina kunder för en konsultation.
– Dels handlar det om säkerhet, att informera, dels handlar det om att kunden ska få tid att tänka igenom saken. Om det är värt pengarna eller om man kanske vill göra något annat i stället.
Gunilla Windh tycker det är viktigt att lyssna på kunden, den som utför behandlingen ska undvika att peka ut problemområden.
– Jag vill inte riskera att synliggöra ett område som kunden kanske aldrig upplevt som ett ”problem”.

Börja försiktigt

Tvärtom händer det att Gunilla Windh i stället föreslår att kunden avvaktar med att behandla ett område, eller ger rådet att börja försiktigt för att vänta in resultatet innan man eventuellt fortsätter.
– Som behandlare bör man vara försiktig med att lägga för mycket botox i medelålders kvinnors pannor, då man är mer beroende av sin pannmuskulatur för att hålla uppe ögonbrynen ju äldre man är.
Eftersom branschen i dag inte är reglerad så kan i praktiken vem som helst injicera och däri ligger en risk för kunden. Det i sin tur bäddar för att många aktörer ger sig in i kampen om kunderna.

Annons

Vad betyder det att vara certifierad inom estetiska 
injektionsbehandlingar?
– Certifieringen är för läkare, tandläkare och sjuksköterskor och har som syfte att ge kunden en trovärdig kvalitetsstämpel. För att bli godkänd måste man göra en tenta som bevisar att man har kunskaper inom ansiktets fysiologi, basal injektionskunskap och kunskap inom komplikationshantering. Sedan måste man delta i fortlöpande utbildningar två gånger per år och upprätthålla kontinuitet i antalet behandlingar och arbeta med godkända produkter.

Vilka risker finns?
Gunilla Windh betonar vikten av att välja klinik med omsorg samt ta reda på om företaget har en läkare knuten till sin verksamhet.
– Om inte finns heller ingen ansvarig som kan köpa in det receptbelagda ämne som behövs för att bryta upp fillers som hamnat i ett blodkärl och som kan orsaka en blodpropp.

Vilka är de potentiella riskerna och biverkningarna av fillers och botox?
– Blånad och svullnad kan uppkomma efter behandling av både fillers och botox. In-
fektioner kan förekomma men är ovanliga och oftast snabbt övergående. Biverkningar av botox är mycket ovanliga och i de fall de förekommer är de av en relativt enkel karaktär. I ovanliga fall kan ämnet sprida sig och bedöva andra muskler än de avsedda och leda till slok-
ande ögonlock eller asym-
metri i ansiktsdragen.

Fördelar med injektionsbehandlingar

 • Det är en säker behandling med få komplikationer.
 • Behandlingen är bra om man vill testa ett lyft innan man beslutar om ett permanent ansiktslyft, med kniv.
 • Behandlingen går fort med minimalt obehag, och du kan gå till jobbet dagen efter, eller samma dag.
 • Ger ett naturligt resultat.
 • Man kan fylla på steg för steg tills önskat resultat uppnåtts.
 • Fillers består utav kroppsegna ämnen som försvinner naturligt.
 • Efter upprepade behandlingar med botox kan en överaktiv muskel ”lära” sig att slappna av.

Nackdelar med injektionsbehandlingar

 • Alla ingrepp som har en verkan kan även ha biverkningar.
 • Allergiska reaktioner eller andra biverkningar av fillers kan uppstå i form av knölighet, infektion, blåmärken, svullnad och hudförändringar.
 • Vid behandling med botox är de flesta biverkningar relaterade till nålsticken, såsom rodnad, svullnad och stickblåmärken.
 • En lätt huvudvärk kan förekomma andra eller tredje dagen efter en behandling med botox, i en del fall kan kringliggande muskler påverkas och bli svagare.
 • Dyrt om man vill behålla resultatet över tid.

Fakta om botox:

 • De fyra mest kända läkemedlen med den aktiva substansen botulinumtoxin typ A är Botox som används inom medicinsk behandling och Vistabel, Azzalure och Dysport som används inom estetisk behandling.
 • Det finns idag ingen vetenskaplig studie eller forskning som påvisar några långsiktiga effekter av upprepade injektionsbehandlingar. Vissa läkare och forskare har påpekat att man inte med säkerhet kan veta om det finns några långvariga effekter på det centrala nervsystemet och kroppen med användning av botulinumtoxin typ A, även om man hitintills inte kunnat visa på några.
 • Mängden 
botulinumtoxin 
som används vid 
estetisk behandling 
är extremt liten, 
miljarddelar av ett 
milligram.

Botox bör inte 
användas…
● Av personer som lider av 
vissa muskelsjukdomar, an-
vänder viss typ av antibiotika eller andra läkemedel som påverkar nervsignaler i musklerna.
● Om du har en infektion vid det planerade injektionsstället, avvakta tills infektionen läkt ut.
● Under graviditet eller 
under amning.

Viktigt!

Välj alltid en läkare 
eller sjuksköterska med 
utbildning/certifiering inom om-
rådet för estetiska injektioner och som 
är medlem i Estetiska injektionsrådet. 
Här hittar du certifierade behandlare

Sex områden som går att fixa med fillers och botox:

PANNA
Problem: Förutom de horisontella rynkor som uppkommer när man veckar pannan framträder ofta även bekymmersrynkan mellan ögonbrynen och kråksparkarna vid ögonen.
Behandling: Botox gör så att musklerna slappnar av och området blir slätt, vid djupare rynkor kan man fylla på med fillers för att jämna ut området.

KINDER
Problem: Med åldern 
försvinner en del av fettet (volymen) i kinderna och vandrar nedåt i ansiktet, vilket skapar veck som i vissa fall 
suddar ut käklinjen.
Behandling: Genom fillers skapas 
på nytt volym i kinderna, vilket ger ett 
piggare utseende.

NASOLABIALA VECK
Problem: De kanske mest typiska ålderstecken löper från näsroten till mungipan. Vecken bildas när fettet i kinderna sjunker nedåt och lägger sig i detta område.
Behandling: Området längsmed de nasolabiala vecken jämnas ut med fillers.

LÄPPAR
Problem: Läpparna sjunker ihop och 
blir allt smalare ju äldre vi blir.
Behandling: Med fillers återskapas 
läpparnas kontur och fyllighet.

MARIONETTLINJER
Problem: Från mungipan ner till käklinjen löper de så kal-
lade marionettlinjerna, vilka är en förlängning av de nasolabiala vecken. Dessa veck ger ett surmulet ansiktsutryck.
Behandling: Genom att fylla igen 
linjerna får man en gladare mun.

ÄRR
Problem: Ärrvävnad kan sjunka ihop 
och bilda veck.
Behandling: Precis som vid djupa rynkor kan fillers även jämna ut ihopsjunkna ärr, vilket ger ett jämnt och fint resultat.

Av Annika Nilsson

Läs om när Allas reporter testade botox och fillers


(6)
(0)Annons


Annons

Laddar nästa sida…