Annons
Annons


Diskbråckspatienter slipper operation med sjukgymnastik


Rätt sorts sjukgymnastik räddar diskbråckspatienter från operation, enligt en ny svensk undersökning.

Var fjärde patient med diskbråck i ländryggen blev smärtfria på två veckor med hjälp av strukturerad sjukgymnastik – och endast ett fåtal behövde opereras. Det visar en avhandling vid Sahlgrenska akademin.

Annons

Doktoranden och sjukgymnasten Gunilla Limbäck Svensson har i sin avhandling utvärderat en strukturerad sjukgymnastisk behandlingsmetod för patienter med diskbråck i ländryggen.

Stabiliserande träning
Sjukgymnastiken bestod av Mekanisk Diagnostik och Terapi, också benämnd McKenzie-metoden, kombinerat med stabiliserande träning av bålmuskler.

I studien ingick 41 patienter som på grund av intensiv ischias-smärta i benet var aktuella för operation men behandlades med sjukgymnastik. Efter två veckors sjukgymnastisk behandling hade var fjärde patient blivit av med smärtan.

Smärtan minskade
–Ytterligare tre månader efter behandlingsstart hade majoriteten av patienterna förbättrats markant. De hade mindre smärta, var inte lika rädda för att röra sig, hade högre tilltro till sin egen förmåga, mindre nedstämdhet och högre livskvalitet. Två år efter behandlingen hade endast ett fåtal patienter opererats, säger Gunilla Limbäck Svensson som presenterar rönen i sin avhandling.

Hjälp tidigare
En annan fördel med den strukturerade sjukgymnastiken är att den utan risk kan påbörjas före sedvanlig magnetröntgenundersökning, vilket innebär att patienterna kan få hjälp tidigare.

Tre år efter behandlingen har Gunilla Limbäck Svensson följt upp tjugo patienter, varav hälften behandlats med strukturerad sjukgymnastik respektive hälften opererats. Uppföljningen visar att patienter som fick sjukgymnastik ofta var fysiskt aktiva trots sina besvär, medan opererade patienter uttryckte mer oro och undvek fysisk aktivitet.

Träning före operation
McKenzie-behandling har inte ansetts fungera för patienter med diskbråck och dessa patienter har därför sällan erbjudits behandlingsmetoden. Som ett resultat av avhandlingen bör patienter med diskbråck i ländryggen enligt Gunilla Limbäck Svensson rekommenderas McKenzie-metoden kombinerat med stabiliserande träning av bålmuskulatur innan operation övervägs.

Länk till avhandlingen HÄR.

 


(6)
(0)


Annons


Annons

Senaste från allas

Laddar nästa sida…