Annons
Annons


Enkelt test förutsäger om gravida kommer att föda för tidigt


Ett enklet blodprov kan avgöra om barnet kommer för tidigt.

Barn som föds för tidigt löper större risk att drabbas av allvarliga komplikationer. Forskare vid Sahlgrenska akademin har nu utvecklat en metod som kan förutsäga om gravida som har värkar kommer att föda inom sju dagar.

Annons

Metoden ger nya möjligheter att både skjuta upp förlossningen och att förbereda behandling för det för tidigt födda barnet.

Stort problem
Förlossning före 37 fullgångna veckor, så kallad förtidsbörd, är idag det största perinatalmedicinska problemet eftersom det ökar risken för att barnet ska bli allvarligt sjukt på både kort och lång sikt. Problemet är att bara 30 procent av alla kvinnor som söker för tidiga värkar verkligen föder före fullgången tid.

Hög precision
Forskare vid Sahlgrenska akademin har studerat 142 gravida kvinnor som mellan åren 1995-2005 sökte till Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra med tidiga värkar utan vattenavgång. Som ett resultat av studien har forskarna utvecklat en ny metod, som med hög precision kan förutsäga om en gravid kvinna med värkar kommer föda inom sju dagar.

– För att hinna ge kvinnan kortison, vilket påskyndar fostrets lungmognad, är det praxis att fördröja förlossningen ett par dagar med hjälp av värkhämmande behandling. Att kunna förutsäga om en kvinna som inkommer till sjukhuset med tidiga värkar verkligen kommer att föda för tidigt, och om hon därmed behöver uppföljning och eventuell behandling, är därför mycket viktigt, säger Panagiotis Tsiartas, forskare vid Sahlgrenska akademin och specialistläkare vid Kvinnokliniken SU/Östra.

Blodprov
Metoden bygger på att ett nyutvecklat blodprov, som undersöker två specifika proteiner i kvinnans blod, kombineras med en redan etablerad undersökning där man med hjälp av ultraljud mäter livmoderhalsens längd.

– Statistiskt kan metoden med 75 till 80 procents säkerhet förutsäga om en kvinna ska föda för tidigt, säger Panagiotis Tsiartas.

 


(0)
(0)


Annons


Annons

Senaste från allas

Laddar nästa sida…