Annons
Annons


Ensambarn blir oftare överviktiga

Barn som växer upp utan syskon löper mer än 50 procent högre risk att ha övervikt eller fetma än barn med syskon.


Fetma grundläggs ofta i barndomen.

Det visar en studie på 12 700 barn i åtta europeiska länder, däribland Sverige, som publiceras i Nature Nutrition and Diabetes.

Barn mellan 2 och 10 år
Den aktuella studien har utförts inom ramen för det europeiska forskningsprojektet IDEFICS, där forskare från olika delar av Europa studerar livsstil, diet och fetma samt dess hälsoeffekter på barn mellan 2 och 10 år.

Annons

Studien visar att ensambarn har mer än 50 procents större risk att drabbas av övervikt eller fetma, jämfört med jämnåriga som har syskon. Resultaten har kontrollerats för andra påverkande faktorer som till exempel föräldrarnas vikt, kön och barnets födelsevikt.

Mer TV mindre lek
I studien kopplades barnens uppmätta BMI till ett frågeformulär där föräldrarna fick svara på frågor om bland annat barnens matvanor, tevetittande och lek utomhus.

–Vår studie visar att ensambarn oftare lever i hushåll med lägre utbildningsnivå, mer sällan leker utomhus och oftare har teve i sovrummet. Men även när vi tar med dessa faktorer står sambandet mellan syskon och fetma starkt. Det tycks alltså vara en riskfaktor i sig att vara ensambarn, säger Monica Hunsberger, forskare vid Sahlgrenska akademin som medverkat i studien.

Kräver mer studier
–Att ensambarn oftare drabbas av fetma kan bero på skillnader i den individuella familjemiljön och i familjestrukturen, men det har vi inte studerat den här gången. För att verkligen förstå sambandet krävs vidare studier, säger Lauren Lissner, forskare vid Sahlgrenska akademin.

Vanligare i söder
Över 22 miljoner barn i Europa beräknas vara överviktiga. Studien visar att fetma bland barn generellt sett är tre gånger vanligare i sydliga länder som Italien, Spanien och Cypern än i Sverige och andra nordliga länder.


(0)
(0)


Annons


Annons

Senaste från allas

Laddar nästa sida…