Anna lindh

Bästa väninnan om Anna Lindh: ”Det var så overkligt!”