Irma lehtosalo

Irma Lehtosalos hälsobesked efter läkarnas misstankar om diabetes

Irma Lehtosalo: ”Därför slutade jag dricka alkohol”