Alexander och Malin Karim om kärleken och gemensamma boken

Nu har skådespelaren och journalisten gjort en barnbok ihop.