Stefano catenacci

Stefano Catenacci fick en stroke: Var en hårsmån från döden