Vi eller aldrig

Så gick det sen för deltagarna i Vi eller aldrig säsong 2