Annons
Annons


Färre kvinnor dör i hjärtinfarkt


Go red

Färre och färre kvinnor i Sverige dör av hjärtinfarkt.

Andelen kvinnor som dör i hjärtinfarkt har minskat med en tredjedel på tio år. Det betyder närmare 2 000 fler överlevande – motsvarande antalet passagerare i tre och en halv jumbojet.

Annons

Samtidigt kommer fler än 3 500 kvinnor att dö av hjärtinfarkt bara i år. Under mars samlar Hjärt-Lungfonden in pengar till forskning kring kvinnors hjärtan. Målet är att inom tio år rädda 2 000 kvinnor varje år.

För många
– Det är mycket positivt att allt färre kvinnor dör i hjärtinfarkt, men fortfarande är det alltför många som drabbas. För att ytterligare minska dödstalen behövs det mer forskning som kan ge bättre vård. Forskningsunderlaget är bristfälligt och det finns fortfarande gåtor kring kvinnors hjärtsjukdom för forskningen att lösa, säger Jan Nilsson, ordförande i Hjärt-Lungfondens Forskningsråd.

Fler kvinnor dör i hjärtsjukdom än i någon annan sjukdom. Bara i akut hjärtinfarkt dog 5 771 kvinnor år 2000. Tio år senare, 2010, var antalet 3 871 – en minskning med 33 procent.

Halvering målet
Hjärt-Lungfondens mål är att halvera dödstalen i akut hjärtinfarkt till 2017 och därmed rädda livet på 2 000 kvinnor varje år. För att det ska vara möjligt behövs det mer kunskap kring kvinnors hjärtan.

– Många har en syster, en mamma eller en mormor som är drabbad, men ändå förknippas hjärtsjukdom inte med kvinnor. För att rädda fler liv krävs både mer forskning och en ökad kunskap om att kvinnor också drabbas, säger Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

För bättre diagniostik
Hjärt-Lungfondens kampanj Rädda kvinnohjärtat – Go Red genomförs i mars varje år sedan 2006. Syftet med kampanjen är att samla in pengar till forskningsprojekt som tar reda på mer om skillnaderna mellan kvinnors och mäns hjärtsjukdom för att ge kvinnor en bättre anpassad diagnostik, behandling, medicinering och rehabilitering.

Fakta om kvinnor och hjärt-kärlsjukdom

  • Hjärt-kärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken hos kvinnor.
  • Varje dag drabbas cirka 35 kvinnor i Sverige av hjärtinfarkt. Nästan avr tredje av dem dör.
  • Kvinnor har mindre hjärtan och smalare kärl än män.
  • Kvinnor drabbas av samma hjärt-kärlsjukdomar som män, till exempel hjärtinfarkt och stroke, men i genomsnitt tio år senare.
  • Dagens hjärtvård bygger till stor del på forskning kring mäns hjärtan och mer forskning behövs på kvinnors hjärtan för att säkerställa bästa möjliga vård för kvinnor med hjärt-kärlsjukdom.

(0)
(0)


Annons


Annons

Senaste från allas

Laddar nästa sida…