Annons
Annons


Färre turister i Sverige


I fjol minskade antalet utländska besökare i Sverige med sex procent till 18,8 miljoner jämfört med året innan. Det var främst grannländerna som stod för minskningen.

Under 2013 var det främst Norge, Finland och Danmark som stod för minskningen jämfört med år 2012. De tre länderna stod dock även för den största volymen, 63 procent av den totala inkommande turismen i Sverige 2013.

Annons

Stockholms län hade störst antal utländska besök under året, 7,4 miljoner. Det motsvarar 40 procent av det totala antalet endags- och flerdagsbesök i Sverige under 2013.

Gilla Allas.se på Facebook

Besökare från Norge och Ryssland spenderade mest per person och dag under besöket i Sverige, 1282 SEK respektive 1278 SEK. USA var det land som spenderade mest per besök, 18 615 SEK räknat på kostnader både innan och under besöket.

Fakta från gränsundersökningen 2011-2013

o Antalet utländska besök var cirka 19 miljoner sett över hela treårsperioden.

o 40 procent av besöken var endagsbesök och 60 procent flerdagsbesök.

o 80 procent var privatresor och 20 procent affärsresor.

o Shopping, restaurang/måltider och sightseeing är de tre vanligaste aktiviteterna.

o Turister från Tyskland är våra mest frekventa besökare utanför de nordiska länderna.

Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft. Ett av myndighetens uppdrag är att ansvara för den officiella turiststatistiken och sprida kunskap om turismens utveckling i Sverige. Tillväxtverket är också ansvarig myndighet för turism och besöksnäringsfrågor och utvecklar näringspolitiska insatser för främjande av turistföretagande och entreprenörskap.

 

 


(0)
(0)


Annons


Annons

Senaste från allas

Laddar nästa sida…