Annons
Annons


Fira europeiska språkdagen idag!


Det europeiska språkåret 2001, som organiserades genom ett samarbete mellan Europarådet och Europeiska unionen, lyckades engagera miljontals människor i 45 deltagande länder. Syftet med språkårets aktiviteter var att hylla språklig mångfald i Europa samt främja språkinlärning.Till följd av succén med språkåret beslutade Europarådet att en europeisk språkdag skulle firas den 26 september varje år.

Annons
Gilla Allas.se på Facebook

Europeiska språkdagens övergripande mål är:

  1. Att göra allmänheten medveten om vikten av språkinlärning och bredda utbudet av språk som lärs ut för att öka flerspråkighet och interkulturell förståelse;
  2. Att främja Europas rika språkliga och kulturella mångfald, vilken måste bevaras och vårdas;
  3. Att uppmuntra livslång språkinlärning i och utanför skolan, för såväl studiesyften, yrkesmässiga behov och mobilitet, som för nöjen och utbyten.

26 september 2011 firades Europeiska språkdagens 10-årsjubileum vid Europarådet och i de 47 medlemsstaterna.

Vem är Europeiska språkdagen till för?

Europarådets förhoppning är att dagen firas i medlemsstaterna av både myndigheter och möjliga partner på olika nivåer, till exempel:

  • Bland beslutsfattare (genom t.ex. särskilda insatser eller diskussioner kring språkpolitiska frågor);
  • Bland allmänheten (medvetandegörande om dagens övergripande mål, inklusive vikten av ett livslångt lärande av språk, som kan påbörjas i alla åldrar, i läroanstalter, på arbetsplatser, etc);
  • Inom frivilligsektorn (särskilda aktiviteter av/eller för ideella organisationer, föreningar, företag, etc);
  • Läs mer om Europeiska språkdagen HÄR.

(0)
(0)


Annons


Annons

Senaste från allas

Laddar nästa sida…