Annons
Annons


Fisk är säker och hälsosam mat

Norska Livsmedelsverket (Mattilsynet) fastställer i en risk/nytta-utvärdering att fisk är säker mat som bör ätas två till tre gånger i veckan. Det gäller även kvinnor i fertil ålder och gravida. Hälsofördelarna hos fisk överväger helt enkelt riskerna.


Det framkommer i en forskningsrapport utförd av Vetenskapskommittén för Mattrygghet (VKM) på uppdrag av Mattilsynet. Rapporten visar också att odlax lax innehåller betydligt mindre miljögifter än vild fet fisk.

Annons

VKMs rapport presenterades den 15 december och är en uppdatering av den utvärdering som presenterades 2006. Den nya rapporten är beställd av Mattilsynet i samarbete med Helsedirektoratet för att få tydligare rekommendationer till befolkningen om vad som gäller för konsumtion av fisk, bland annat avseende halter av miljögifter i fisken.

Gilla Allas.se på Facebook

Rapporten fastställer att fisk skyddar mot hjärt- och kärlsjukdom och kan minska risken för död i hjärt- och kärlsjukdom. Dessutom har fisk en positiv inverkan på utvecklingen av nervsystemet hos foster och barn, varför det är viktigt att gravida och ammande kvinnor äter fisk i samma utsträckning som övriga. Äter man fisk mer sällan än en gång i veckan riskerar man att gå miste om dessa hälsofördelar.

– Det är betryggande att norska myndigheter än en gång fastslår fisk som en viktig del av kosten. Rapporten visar på flera tydliga hälsofördelar, men slår också hål på en del myter. Ett av de viktigaste klargörandena är att odlad lax innehåller avsevärt mindre miljögifter än dess vilda motsvarighet, samt att fisk alltjämt är den viktigaste källan till omega 3, säger Line Kjelstrup, Sverigechef på Norges Sjömatråd.

De uppdaterade riktlinjerna är konsumtion av fisk två till tre gånger i veckan, och gärna som pålägg. VKM påpekar också att storkonsumenter av fisk inte löper någon risk att få i sig skadliga mängder av miljögifter. Man kan äta ett kilo odlax lax i veckan utan att komma upp i gränsvärdena för miljögifter. Man bör dock vara försiktig med att äta fisk och sjömat från förorenade hav, samt fisklever från torsk från kusten.

VKM fick också i uppgift att titta närmare på växtbekämpningsmedel som kan användas i fiskfoder. VKM klargör att nivåerna är mycket låga och ibland inte ens mätbara, varför slutsatsen är att de inte utgör något hot mot matsäkerheten. Inte heller finns det tillräckliga spår av rester av mediciner som antibiotika och medel mot laxlus för att det skulle anses som en hälsorisk. Vad gäller omega 3 i den odlade laxen konstaterar man att halterna är lägre än tidigare (till följd av mer vegetabiliskt istället för animaliskt fiskfoder) men att fisk fortsatt är den viktigaste källan till omega 3, och ett bättre val än kosttillskott.


(0)
(0)


Annons


Annons

Senaste från allas

Laddar nästa sida…