Annons
Annons


Föräldrar är mer oroliga för sina barn idag


Dagens föräldrar är mer överbeskyddande än deras föräldrar var, visar en ny undersökning ocm föräldraskap.

Dagens föräldrar är mer överbeskyddande än deras föräldrar var, visar en ny undersökning ocm föräldraskap.

Det råder stora skillnader i hur man upplever dagens föräldraskap jämfört med föräldraskapet en generation tillbaka. Bland annat anser 6 av 10 svenskar att barn är mer bortskämda idag. Dessutom tror närmare hälften av de tillfrågade att föräldrar idag är mer oroliga över att något ska hända deras barn och därmed mer överbeskyddande.

Annons

Det visar en undersökning som Philips AVENT låtit göra. Synen på föräldraskap och barnuppfostran är starkt förknippad med vår tids normer och syn på samhället.

Gilla Allas.se på Facebook

– Det är tydligt att vår omgivning påverkar vårt sätt hantera rollen som förälder. Att dagens föräldrar tenderar att oroa sig mer för sina barn kan sannolikt kan kopplas samman med det informationssamhälle vi lever i. Vi är mer pålästa, men upplever samtidigt att det är svårt att sovra i informationen, vilket resulterar i att man oroa sig mer för sitt eller sina barn, säger Sofie Låftman, barnmorska på MamaMia.

Förväntningar på föräldraskap
Huruvida de förväntningar som föräldrarna hade på föräldraskapet innan barnens ankomst uppfyllts eller inte varierar också påtagligt mellan de som fått barn nyligen och de som fick barn för en generation sedan. Fyrtio procent i åldrarna 36-70 år uppger att deras förväntningar överensstämde med verkligheten. Motsvarande siffra i åldrarna 18-35 år var endast 25 procent.

– Att den äldre generationen i högre grad upplever att deras förväntningar på livet med barn stämde överens med verkligheten, kan dels bero på att kraven från omgivningen faktiskt var lägre förr. Dessutom bleknar nog minnena av sömnbrist, trots och skrik med åren. För de som är mitt uppe i småbarnsåren är kontrasten mellan önskan och verklighet mer påtaglig, säger Sofie Låftman.

Undersökningen i korthet

Vilka hjälpmedel har du använt i samband med amning och spädbarnstid?

 • Mest populära hjälpmedlen är napp och nappflaska (68 procent resp. 78,5 procent).
 • Hälften av alla i åldrarna 18-22 år använde/använder en manuell bröstpump.
 • Ungefär var tredje i åldrarna 18-55 år använder/använde sig av en babymonitor, men endast 4,1 procent i åldrarna 56-70 år använde sig av en babymonitor för sina barn.

Föräldraskap:

 • En fjärdedel av alla i åldrarna 56-70 år tycker att föräldraskap verkar vara mer komplicerat nu än en generation tillbaka, något som dagens unga föräldrar inte alls håller med om. Ingen i åldrarna 18-22 år håller med om detta.
 • 60 procent av alla tillfrågade tycker att barn är mer bortskämda idag än en generation tillbaka. I åldrarna 18-22 år är motsvarande siffra 16,7 procent.
 • En tredjedel av alla tillfrågade föräldrar tycker att föräldrar verkar känna sig mer begränsade av att ha barn idag än en generation tillbaka.
 • Närmare hälften av alla tillfrågade tror att föräldrar är mer oroliga att något ska hända deras barn idag än en generation tillbaka.
 • Närmre hälften av alla tillfrågade tror att föräldrar är mer överbeskyddande idag än en generation tillbaka.
 • Var fjärde tror dessutom att föräldrar är mer pålästa om vad föräldraskapet innebär idag än en generation tillbaka. Något som de riktigt unga föräldrarna i åldrarna 18-22 år inte håller med om. 16,7 procent tror inte att man som förälder idag är mer påläst.
 • Var tredje av föräldrarna i åldrarna 18-22 år tror inte att villkoren för föräldraskap ser annorlunda ut idag jämfört med en generation tillbaka.

Situationer kopplat till att få barn:

 • Ju äldre man är desto mer instämmande är man i att förväntningarna som finns på att få barn stämde överens med verkligheten – 56-70 år (46,5 procent), 36-55 år (40,7 procent), 23-35 år (37,3 procent), 18-22 år (16,7 procent)
 • Mer än hälften av alla i åldrarna 23-35 år önskar att de hade mer tid för sig själv och/eller sin partner. Bland föräldrar som idag är mellan 56 och 70 år är motsvarade andel 16 procent.
 • Närmre hälften av de tillfrågade i åldrarna 18-35 år upplever det svårt eller mycket svårt att få ihop livets alla delar (det s.k. livspusslet) – 18-22 år (50 procent), 23-35 år (41 procent). Motsvarande andel hos de äldre generationerna är 33 procent (36-55 år) och 15 procent (56-70 år).
 • Närmre en fjärdedel (23,7 procent) av alla män upplever att de fått en bättre relation till sin partner sedan de fått barn. Endast 13,1 procent bland kvinnorna håller med om detta.

 Var letade/letar du information när du undrar något kopplat till barnens hälsa och välmående?

Top-3:

 1. BVC/barnspecialist (64,2 procent)
 2. Mamma (44,5 procent)
 3. Internet (42,6 procent)
 • Närmre hälften av alla kvinnor frågar/frågade mamma om råd (48,8 procent)
 • Mer än hälften (64,2 procent) av alla tillfrågade vänder sig till BVC eller annan barnspecialist för råd kopplade till barns hälsa och välmående
 • Störst andel av de som söker råd på internet är i åldrarna 23-35 år (65,7 procent)

Under åren med småbarn, får/fick du/ni hjälp från någon av följande personer med att ta hand om barnet/barnen?

 • Män svarar i högre utsträckning att de fått hjälp med barnen under småbarnsåren i jämförelse med kvinnornas svar.
 • 7 av 10 uppger att de fått hjälp av mormor/farmor
 • 46,9 procent anger att de fått hjälp av morfar/farfar
 • En fjärdedel uppger att de fått hjälp av annan släkt

Undersökningen är genomförd av Snabba Svar på uppdrag av Philips AVENT. Undersökningsperioden varade mellan den 5-12 juni 2014 och 1000 föräldrar i åldrarna 18 till 70 år deltog. Panelen är representativ i förhållande till rikets sammansättning avseende kön och region.


(0)
(0)


Annons


Annons

Senaste från allas

Laddar nästa sida…