Annons
Annons


Föräldrars engagemang påverkar ungdomsfylleri


Många av dagens tonåringar vågar säga nej till alkohol när de festar.

Är du orolig för att din tonåring ska dricka sig full till Valborg? Du kan göra något åt det. Med hjälp av Tonårsparlören – en handbok för föräldrar – kan du minska risken för ungdomsfylleri.

Annons

Engagerade och närvarande föräldrar är en stark skyddsfaktor mot tonåringars berusningsdrickande. Det visar forskningen allt tydligare. Att prata om alkohol med sina barn kan ibland upplevas som svårt, men boken Tonårsparlören bjuder på kunskap, tips och idéer.

Stöd till föräldrar
Inför valborg får alla föräldrar med barn födda 1997 skriften Tonårsparlören i brevlådan, drygt 92 000 hushåll. Handboken föddes ur ett behov från föräldrar om vardagsnära tips och lättfattlig, pålitlig kunskap om hur man pratar om alkohol med sina barn. Syftet med handboken är enkelt: att stötta föräldrar att tidigt rusta sina tonårsbarn att fatta egna kloka beslut om alkohol. Forskning visar att ju senare alkoholdebuten sker, desto lägre är risken för framtida alkoholproblem.

Attityderna till alkohol har förändrats bland tonåringarna, och framförallt bland föräldrarna. För tio år sedan var det vanligare än idag att tonåringar blev bjudna på alkohol hemma eller att föräldrar köpte ut åt sina barn. Idag förekommer det sällan. Och forskningen visar allt tydigare på föräldrars betydelse för sina barns alkoholvanor.

Tonåringar i riskzonen
– Tonåringar som blir bjudna på alkohol av sina föräldrar löper högre risk att dricka intensivt jämfört med tonåringar vars föräldrar inte bjuder på alkohol. Risken hänger sedan kvar upp i högre åldrar, säger Anna-Karin Danielsson vid Karolinska Institutet, som nyligen disputerade med en studie över 1 200 svenska tonåringar och deras alkoholvanor.

Trots att det har blivit lättare att få tag på alkohol så dricker tonåringar mindre än tidigare. Med stor sannolikhet har det att göra med föräldrarnas attityd. Men det finns tecken på att de som ändå dricker, dricker mer vid varje tillfälle.

Prata med varandra
– Det är en skyddsfaktor att föräldrar vet vad deras tonåringar gör på kvällarna och vilka de träffar. En lika stark skyddsfaktor är att tonåringarna känner att de kan anförtro sig till sina föräldrar och också gör det, säger Anna-Karin Danielsson.

Tips ur Tonårsparlören inför samtal om alkohol:

• Berätta om dina egna erfarenheter – det är ett sätt att skapa en öppen och ärlig relation.

• Diskutera allt möjligt i vardagen – kan man prata om det mesta blir det lättare att prata om alkohol. Att gå och ladda för ett enda stort alkoholsamtal rekommenderas inte.

• Förklara varför du är orolig, hur det känns att vara förälder och vad du är rädd ska hända.

• Prata ihop er i familjen – skapa överenskommelser om var gränserna går.

Boken Tonårsparlören, som ges ut av Statens folkhälsoinstitut, bygger på vetenskaplig forskning och innehållet är framtaget i samarbete med forskare, fältarbetare, läkare, psykologer, familjeterapeuter, föräldrar och ungdomar.

För mer information:

Tonårsparlören finns tillgänglig på www.fhi.se

 


(0)
(0)


Annons


Annons

Senaste från allas

Laddar nästa sida…