Annons
Annons


Fruktodlare bygger bon åt bin

Nu ska vilda bin och fruktodlare gynna varandra. Bin ska få nya bostäder och tack vare det får fruktodlare ökad pollinering och produktionen kan bli bättre.


Tapetserarbi

Tapeterarbi samlar pollen. Foto: Niklas Johansson

I det nybildade biosfärområdet Östra Vätterbranterna nordost om Jönköping bedrivs nu ett WWF-finansierat projekt för vildbin. Under våren har det placerats ut ett flertal holkar för vilda bin i anslutning till fruktodlingar – och sammanlagt 40 meter sandås har lagts ut. Där kan vildbin bygga bo i direkt anslutning till frukt- och bärodlingarna.

Annons

I dag betraktas en tredjedel av de cirka 300 svenska arterna av vilda bin som minskande eller hotade. En av orsakerna är landskapsomvandlingen som medfört allt större och mer intensivt brukade åkrar samt ett intensifierat skogsbruk. Då de två huvudsakliga strategierna bland svenska vildbin är att bygga bo i sand eller gamla insektsgångar i död ved, drabbas de hårt av att de livsmiljöerna minskar.

Gilla Allas.se på Facebook

Eftersom frukt- och bärproduktionen samt den vilda floran delvis är beroende av pollinering, finns det ett ökat behov av riktade åtgärder för att öka andelen vilda pollinatörer i landskapet.

– Genom att rikta in sig på att gynna ett fåtal arter som gärna samlar pollen från fruktträd, kan man på sikt förstärka den vilda faunan av pollinatörer i anslutning till odlingarna – och på samma gång gynna ett helt ekosystem av arter som utnyttjar samma ekologiska nisch, säger projektledare Niklas Johansson på Länsstyrelsen i Jönköpings län.


(0)
(0)


Annons


Annons

Senaste från allas

Laddar nästa sida…