Annons
Annons


Hälften av barnen struntar i cykelhjälm


Hjärnfonden larmar: Hälften av barnen struntar i cykelhjälm

Att använda cykelhjälm mer än halverar risken att drabbas av allvarliga hjärnskador. Trots det struntar hälften av alla barn i att skydda huvudet när de cyklar. Varje år skadas över 1000 barn så svårt i cykelolyckor att de behöver läggas in på sjukhus och långt fler skadas lindrigt. September är en av de mest olycksdrabbade månaderna.

Annons

September är en av de månader då flest barn skadas i cykelolyckor. Nu har skolan startat och många tar sig dit på egen hand. Men bara hälften, 53 procent, skyddar huvudet. Detta trots lagen om att alla barn under 15 år ska ha hjälm. Det visar Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjandes (NTF) senaste nationella undersökning. Samtidigt tycker mer än hälften av landets grundskolerektorer att trafiksäkerheten vid deras skolor är ett problem (1).

Varje år skadas fler än 1000 barn så svårt vid cykelolyckor att de skrivs in på sjukhus under minst ett dygn. Över 10 000 barn tvingas söka vård på akutmottagning (2). Förra året dog två barn i cykelolyckor. Om fler burit hjälm hade statistiken sett annorlunda ut. När olyckan är framme löper den som använder cykelhjälm bara hälften så stor risk att drabbas av en allvarlig hjärnskada som den som cyklar utan.

Barn som skadas i trafiken kan få både motoriska och kognitiva problem, till exempel koncentrationssvårigheter och inlärningsproblem.

– Hjärnan är som mest sårbar i barndomen. Tack vare forskning har vi lärt oss hur känslig hjärnan är, även lindrigare slag mot huvudet kan ge skador. Nu behöver vi ta fram bättre möjligheter till rehabilitering för de barn som skadas, så behovet av pengar till forskningen är stort. Det är oerhört tragiskt när ett barn är med om en olycka som inskränker dess möjligheter genom livet, särskilt när skadan hade kunnat undvikas med hjälp av något så enkelt som en hjälm, säger Hjärnfondens generalsekreterare Gunilla Steinwall.

Hos barn ger en hjärnskada inte enbart omedelbara förluster av hjärnans funktioner – den påverkar också den fortsatta utvecklingen av nya funktioner

– Det behövs mer forskning för att förstå vilka delar av hjärnan som blivit skadade och för att utveckla riktad behandling som kan minska själva skadan och stimulera den fortsatta utvecklingen hos barn som drabbats av traumatiska hjärnskador, säger Hans Forssberg som är barnläkare och professor i neurovetenskap vid Karolinska Institutet.

I januari 2005 blev det obligatoriskt för barn under 15 år att använda cykelhjälm. Då skedde en markant ökning av användandet, men fortfarande är det alltså långt ifrån alla som skyddar huvudet när de cyklar. Trafikolyckor är vanligaste orsaken till traumatiska hjärnskador hos barn.

 


(0)
(0)


Annons


Annons

Senaste från allas

Laddar nästa sida…