Annons
Annons


Hypnos effektivt mot orolig mage

Hypnos kan vara mycket effektivt för att behandla magsjukdomen IBS. Forskare vid Sahlgrenska akademin kan i studier på 346 patienter visa att hypnoterapi lindrar besvären hos 40 procent av de drabbade – och att förbättringen består över tiden.


hypnos lindrar

Hypnos är en bra metod mot IBS, visar forskning vid Sahlgrenska akademin.

Omkring 15 procent av den svenska befolkningen antas lida av IBS, irritable bowel syndrome, som visar sig bland annat genom smärta i magen, stört avföringsmönster samt svullnad och uppblåsthet.

Annons

Hypnos lindrar
Personer med lättare besvär kan vara hjälpta av livsstilsråd och viss medicinsk behandling, men vid svåra symtom saknas idag effektiva behandlingsalternativ. Forskare vid Sahlgrenska akademin kan nu visa att hypnoterapi ger bestående lindring även vid svåra symtom.

Gilla Allas.se på Facebook

Hypnoterapi som behandling för IBS har studerats tidigare, men enbart vid högspecialiserade ”hypnoterapicenter”. Forskaren Magnus Simrén och hans kollegor vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, har i två studier utvärderat en behandlingsform som skulle kunna användas i den vanliga vården.

40 procent blev bättre
I den ena studien, som publiceras i American journal of Gastroenterology, fick 138 patienter med IBS behandling med hypnoterapi en timma i veckan under tolv veckor. Utvärderingen visade att 40 procent fick en tillfredställande minskning av symtomen, jämfört med 12 procent i den obehandlade kontrollgruppen.

–Behandlingen går ut på att patienten genom djup avslappning och individuellt anpassade hypnotiska suggestioner får lära sig kontrollera sina symtom. Meningen är att patienten sedan ska använda tekniken i sin vardag, säger Magnus Simrén.

Den positiva effekten höll i sig under hela året som studierna pågick, och ledde till en förbättring av den upplevda livskvaliteten i behandlingsgruppen.

Långvarig verkan
I den andra studien, som presenterats i Scandinavian Journal of Gastroenterology, undersöktes 208 patienter som tidigare fått hypnoterapi. Resultaten visade att av 85 procent av de som varit hjälpta av hypnos fortfarande hade effekt av behandlingen upp till sju år senare – och att merparten fortfarande använde tekniken aktivt i sin vardag.

–I denna grupp hade dessutom sjukvårdskontakterna till följd av mag- och tarm symtom minskat med 70 procent, säger Magnus Simrén:

Minskade kostnader
–Sammanfattningsvis visar våra studier att hypnoterapi är en effektiv behandlingsmetod vid IBS, även om den ges utanför specialiserade ”hypnoterapicenter”. Slutsatsen är att hypnoterapi skulle kunna minska både sjukvårdskonsumtionen och kostnaderna för samhället, och att hypnos därför bör ingå i behandlingsarsenalen för IBS, säger Magnus Simrén.


(0)
(0)


Annons


Annons

Senaste från allas

Laddar nästa sida…