Annons
Annons


Inaktiva kvinnor straffar sina egna hjärtan


En timmes motion i veckan kan förhindra både stroke och hjärtproblem.

Idrottande kan förebygga hjärtsjukdom som är den vanligaste dödsorsaken för kvinnor i Sverige.

Det fastslår Hjärt-Lungfondens generalsekreterare Staffan Josephson efter offentliggörandet av en ny europeisk undersökning som visar att nästan hälften av alla svenska kvinnor, 47 procent, inte idrottar.*

Annons

Inget sportande alls
47 procent av svenska kvinnor lägger alltså inte någon tid alls på högintensiv fysisk aktivitet, som exempelvis bollsport, löpning och aerobics. Drygt var femte kvinna, 21 procent, lägger ingen tid alls på måttlig fysisk aktivitet, som trädgårdsarbete, dans och raska promenader.

Vill uppmuntra kvinnor
Världshälsoorganisationen, WHO, rekommenderar att vuxna mellan 18 och 64 år utför högintensiv fysisk aktivitet 75 minuter i veckan eller måttlig fysisk aktivitet minst 150 minuter.

– Vi vill uppmuntra kvinnor att ta hand om sina hjärtan och därmed undvika problemen som följer med en inaktiv livsstil. Fotboll är ett utmärkt sätt att både ta hand om sig själv och ha roligt tillsammans med andra, säger Mikael Santoft, generalsekreterare på Svenska Fotbollförbundet.

Förebygger hjärtsjukdom och stroke
En sund livsstil med fysisk aktivitet kan förebygga hjärtsjukdom och stroke. Många kvinnor skulle kunna minska risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar genom att idrotta en timme till i veckan eller röra sig mer i vardagen.

Undersökningen har genomförts inom ramen för kampanjen Make a Healthy Heart your Goal. Kampanjen drivs av World Heart Federation och UEFA i samarbete med Hjärt-Lungfonden och Svenska Fotbollförbundet. Syftet med kampanjen är att uppmuntra kvinnor och tjejer att göra en aktiv livsstil till ett mål genom att utöva idrotter som fotboll och röra sig mer i vardagen för att minska risken för hjärtsjukdomar och stroke.

Om undersökningen
Undersökningen utfördes av YouGov i fem europeiska länder, Sverige, Danmark, Frankrike, Storbritannien och Tyskland mellan den 22 och 26 februari 2013. Totalt svarade 6 172 vuxna, 18–64 år, på frågor i en webbenkät om hur många minuter de hade utfört måttlig respektive högintensiv fysisk aktivitet under föregående vecka. Resultatet jämfördes med WHO:s rekommendationer om fysisk aktivitet.


(1)
(0)


Annons


Annons

Senaste från allas

Laddar nästa sida…