Annons
Annons


Inför nyårsfirandet: Föräldrars nej till sprit spelar roll


Ungdomar som inte får dricka alkohol hemma, dricker mindre än kompisarna vars föräldrar har en mer tillåtande attityd.

Mer än var femte svensk förälder, 22 procent, har bjudit sin femtonåring på alkohol. Och drygt var tredje tror inte att det påverkar barnens alkoholvanor om de får smaka lite hemma. Dålig taktik för den som vill barnens bästa!

Annons

Det menar Statens folkhälsoinstitut, som beställt en SIFO-undersökning för att fråga föräldrar om deras attityder. Tillåtande föräldrar ökar nämligen ungdomsdrickandet visar såväl svensk forskning som regionala och internationella jämförelser.

Säga nej är viktigt
Nyår är en social högtid då vi samlar familj och vänner till middagar och fester. Alkohol ingår ofta, och många föräldrar kommer att få frågan från en tonåring ”Kan inte jag få smaka?” Att svara nej på den frågan spelar större roll än många föräldrar tror.

− Det är glädjande att så många som fyra av fem föräldrar väljer att inte låta sin tonåring smaka på alkohol, säger Pi Högberg, kvalificerad utredare vid Statens folkhälsoinstitut. De restriktiva attityder som de flesta svenska föräldrar har till alkohol och ungdomar lönar sig; jämfört med många andra europeiska länder är svenska, norska och isländska ungdomar bland dem som berusningsdricker minst.

Stor skolundersökning
Att föräldrars attityder spelar stor roll för ungdomsdrickandet syns i internationella jämförelser, till exempel i världens största skolungdomsundersökning där nära 105 000 16-åringar från 36 länder svarar på frågor om alkohol.

I till exempel Danmark, där en mer tillåtande attityd hos föräldrar kombineras med högre tillgänglighet och lägre pris, är också ungdomsdrickandet mer utbrett. 69 procent av de danska 15−16-åringarna uppger att de varit berusade under det senaste året medan motsvarande siffra för svenska ungdomar är 32 procent.

Danmark påverkar
Närheten till Danmark kan vara en förklaring till varför skånska föräldrar bjuder sina femtonåringar på alkohol i klart större utsträckning än föräldrar i resten av landet. 39 procent av tonårsföräldrarna i Skåne har låtit sin femtonåring smaka på alkohol, att jämföra med 22 procent i landet som helhet. Skånska ungdomar dricker också betydligt mer än unga i resten av landet.

Nyårstips till föräldrar:

  • Visa intresse för din tonårings nyårsplaner.
  • Om din tonåring frågar om alkohol – förklara att det inte är okej att bjuda minderåriga på alkohol eftersom hjärnans utveckling kan ta skada. Och stå på dig.
  • Enas om gemensamma regler kring alkohol med andra föräldrar, så blir det enklare för både barn och vuxna att säga nej.
  • Ordna festliga alternativ – visa att alkohol inte behövs för att ha kul och känna gemenskap.
  • Vädja till äldre syskons klokhet om att inte förse yngre med alkohol inför nyår eftersom det ökar risken för våld, ofrivilligt sex och konflikter.

 


(0)
(0)


Annons


Annons

Senaste från allas

Laddar nästa sida…