Annons
Annons


Internetbehandling för våldsdrabbade


Kvinnor och män som varit utsatta för någon form av våld av en partner i en nära relation ska nu få möjlighet till terapi via internet.

Psykologisk behandling via internet ska nu prövas på människor som varit utsatta för våld i en nära relation och som till följd av detta mår psykiskt dåligt.

– Internetbaserad behandling har inte tidigare riktats specifikt till denna grupp, och med internet kan vi nå ut till personer som annars kanske inte hade sökt hjälp, säger Gerhard Andersson, professor i klinisk psykologi och huvudansvarig för forskningsprojektet.

Annons
Gilla Allas.se på Facebook

Skräddarsydd behandling
Behandlingen baseras på kognitiv beteendeterapi (KBT) och skräddarsys efter varje deltagares specifika behov. Den riktar sig till både kvinnor och män som varit utsatta för någon form av våld av en partner i en nära relation och som till följd av detta mår psykiskt dåligt. Deltagarna har kontinuerlig kontakt via internet med sin behandlare. Behandlingen är kostnadsfri och eftersom den sker på distans kan varje deltagare genomföra den i sin hemmiljö.

Posttraumatisk stress
Att bli utsatt för våld i en nära relation är vanligt. Behovet av medicinska och psykologiska stödinsatser till dem som utsatts är stort både under tiden som relationen pågår och efter att den avslutats. Vanliga problem är olika ångesttillstånd som posttraumatiskt stressyndrom och depression.

Trots det stora behovet av hjälp finns det idag få psykoterapeutiska behandlingsformer som riktar sig till denna målgrupp. Den nu aktuella behandlingen görs på uppdrag av Socialstyrelsen.

 


(0)
(0)Annons


Annons

Senaste från allas

Laddar nästa sida…