Annons
Annons


Klart samband mellan TV-reklam och läskdrickande bland barn


Fler timmar framför TV:n och mer exponering för TV-reklam kan leda till att barn dricker mer söta drycker. Det visar en aktuell studie vid Göteborgs universitet.

Föräldrar till drygt 1 700 2-9 åringar i Sverige har svarat på frågor om bland annat deras barns TV- och skärmtid samt konsumtion av söta drycker. Studien visar ett mycket tydligt samband mellan barns TV-tittande och konsumtion av läsk och saft.

Annons

Dubbel risk
Ungefär en sjundedel av föräldrarna angav att de försökte undanhålla sina barn TV-reklam, och deras barn uppgavs inte heller vara lika benägna att dricka saft och läsk. Barnen vars föräldrar var mer tillåtande gällande TV-reklam löpte till och med dubbelt så stor risk att konsumera söta drycker varje vecka.

Mycket tv = mer läsk
– De barn som tittade mer på TV var mer benägna att dricka söta drycker än de som tittade lite. För varje ökad timme framför TV-apparaten ökade sannolikheten att dricka läsk och saft regelbundet med 50 procent. Ett liknande samband sågs för total tid framför bildskärm, säger Stina Olafsdottir vid institutionen för kost- och idrottsvetenskap och en av dem som utfört studien.

Det visar sig också att de barn som brukade se på kanaler som visar livsmedelsreklam vid en uppföljning två år senare i större utsträckning konsumerade läsk och saft regelbundet jämfört med dem som vid studiens start inte brukade se reklam-TV.

Inte bara reklamen
Exponering för reklam stod emellertid inte för hela förklaringen av sambandet mellan TV-tittande och dryckesvanor, så det är troligt att även TV-programmen spelar roll eller att det helt enkelt är lockande att dricka söta drycker när man sitter framför TV:n.

IDEFICS-studien finansieras av EU:s sjätte ramprogram. Åtta länder deltar: Belgien, Cypern, Estland, Tyskland, Ungern, Italien, Spanien och Sverige. Enbart svenska data ligger till grund för de nu publicerade resultaten.

 


(0)
(0)


Annons


Annons

Senaste från allas

Laddar nästa sida…