Annons
Annons


Kraftig ökning av fästingburna infektioner


Rådjur är ofta värdar för fästingar (nere t.v. i bilden) och eftersom de rör sig över stora områden hjälper de också till att sprida fästingburna sjukdomar som borrelia och TBE.

Över 40 000 personer i Öresund/Kattegatt/Skagerrak-regionen kan under förra året ha drabbats av infektioner efter att ha smittats av fästingar. Nu satsas 17 miljoner kronor i ett nordiskt projekt mot de kraftigt ökande fästingburna sjukdomarna.

Annons

Antalet personer som insjuknar i infektioner orsakade av fästingburna bakterier och virus har ökat markant Öresund/Kattegat/Skagerrak-regionen. Under 2011 insjuknade uppskattningsvis över 40 000 personer – men siffrorna svåra att jämföra mellan de olika länderna, och det finns ett stort mörkertal.

Gilla Allas.se på Facebook

Rekordmånga fästingar
Men en sak vet forskarna säkert: antalet fästingar i regionen är rekordmånga, sannolikt som en effekt av klimatförändringen.

–Den ökade förekomsten av borrelia och TBE-smitta har medfört en försämrad folkhälsa inom regionen. Samtidigt gör en bristfällig diagnostik att många aldrig får vård eller vaccin. Det leder till stora kostnader för samhället i form av läkarbesök, vårdkostnader och bestående sjukdom, säger Tomas Bergström, forskare vid Sahlgrenska akademin och projektledare.

Vaccin finns – men används inte
Den bristande samsynen illustreras av att det finns ett nytt, effektivt vaccin mot TBE, som ofta inte används eftersom strategier för hur vaccinet ska rekommenderas saknas eller är ofullständiga.

–Eftersom länderna i regionen delar den här problematiken kan vi genom en tätare samverkan ta fram gemensamma riktlinjer för rapportering, diagnostik, behandling och vaccination. Vi vill också förbättra det förebyggande arbetet i regionen, samt utveckla informationen till allmänhet och hälso- och vårdpersonal, säger Tomas Bergström.

EU-pengar
Med stöd av EU-programmet Interreg satsar därför norska Folkehelseinstituttet, Västra Götalandsregionen samt svenska, norska och danska storsjukus sammanlagt 17 miljoner kronor på projektet ScandTick, i första hand för att motverka de allvarligaste fästingburna sjukdomarna TBE och borrelia.

Fakta om borrelia och TBE:
Borrelia är en bakterieinfektion som först visar sig på huden, men som i svåra fall kan drabba nervsystemet. Vid tidig diagnos kan infektionen behandlas med antibiotika, men borrelia kan i många fall vara svåra att diagnostisera. TBE, som är en virusinfektion, är den allvarligaste fästingöverförda infektionen inom regionen och orsakar varje år många fall med kvarstående neurologiska skador samt enstaka dödsfall.

Fakta om Scandtick:
Samarbetspartners i projektet är Sahlgrenska sjukhuset, Västra Götalandsregionen, Sørlandet Sykehus Helseforetak (SSHF), Länssjukhuset Ryhov Jönköping, Rigshospitalet-KBHVN och Folkehelseinstituttet.

 


(0)
(0)


Annons


Annons

Senaste från allas

Laddar nästa sida…