Annons
Annons


Kvinnor bloggar mycket mer än män

Kvinnor är mer sociala än män på nätet och Facebook. Män föredrar mer kortfattade och snabba kommunikationsverktyg, som Twitter och chatt.


En undersökning visar att det råder både köns- och generationsskillnader mellan hur svenskarna kommunicerar på nätet.

Män och kvinnor olika
Undersökningen visar att män och kvinnor kommunicerar olika på nätet. Nära hälften (42 procent) av de tillfrågade kvinnorna kommunicerar dagligen genom Facebook, medan drygt en tredjedel (29 procent) av männen gör detsamma. Resultaten visar dessutom att kvinnor i större utsträckning än män, använder sig av Facebook för att hålla reda på viktiga datum i sitt privatliv. Även åldern påverkar användningen av Facebook.

Annons
Gilla Allas.se på Facebook

Andelen som håller reda på viktig information med hjälp av Facebook minskar markant med stigande ålder. Nära hälften av 80- och 90-talisterna använder Facebook för att hålla reda på födelsedagar, jämfört med endast nio procent av 40-talisterna som gör detsamma.

Kvinnor bloggar mer
Undersökningen visar också att fler än dubbelt så många kvinnor som män antingen bloggar själva, eller läser andras bloggar. Män föredrar mer snabba kommunikationsverktyg, såsom chatt och Twitter. Fyra procent av männen Twittrar dagligen, jämfört med endast två procent av kvinnorna. Hela fyra gånger fler 90- talister än 40-talister använder dessutom chattverktyg som Skype och MSN varje dag. De äldre generationerna använder däremot e-post i större utsträckning. Över hälften (56 procent) av 40-talisterna kommunicerar dagligen med e-post medan endast drygt en tredjedel (35 procent) av 90-talisterna gör detsamma.

Statistik från undersökningen

• 42 procent av kvinnorna kommunicerar dagligen via Facebook, jämfört med endast 29 procent av männen
• 31 procent av de tillfrågade kvinnorna använder Facebook för att hålla reda på viktig information medan endast 24 procent av männen gör detsamma
• 47 procent av 80- och 90-talisterna använder Facebook för att hålla reda på födelsedagar, jämfört med endast nio procent av 40- talisterna
• Sju procent av de tillfrågade kvinnorna bloggar dagligen medan endast tre procent av männen gör detsamma
• 22 procent av männen använder chattverktyg dagligen, jämfört med 17 procent av kvinnorna
• Fyra procent av männen Twittrar dagligen, jämfört med endast två procent av kvinnorna
• 40 procent av 90- talisterna chattar dagligen, endast 11 procent av 40- talisterna gör detsamma
• 56 procent av 40- talisterna kommunicerar dagligen med e- post, jämfört med 35 procent av 90- talisterna

Undersökningen är genomförd av marknadsundersökningsföretaget YouGov på uppdrag av Canon. 2032 intervjuer har genomförts representativt för kön ålder och region på den svenska befolkningen, i åldern 18 – 65 år, under perioden 16-21 november 2010.

LÄS OCKSÅ


(5)
(0)


Annons

  • Zainabluaibi

    Absolut rätt


Annons

Senaste från allas

Laddar nästa sida…