Annons
Annons


Lev längre – jogga fem minuter om dagen!


Måttlig löpträning kan förlänga livet med flera år.

Måttlig löpträning kan förlänga livet med flera år.

Fem minuters löpning per dag minska risken att dö i en hjärt-kärlsjukdom rejält! Det visare en studie om sambandet mellan löpvanor och livslängd.

I studien, publicerats i Journal of the American College of Cardiology, deltog drygt 55 000 vuxna mellan 18 och 100 år. Forskare följde gruppen i 15 år för att se hur löpvanor påverkan livslängden. Under perioden avled 3 413 deltagare. Av de 1 217 som dog i hjärt-kärlsjukdomar hade bara var fjärde löptränat.

Annons

Lever tre år längre
Löparna i studien hade 30 procent mindre dödlighet oavsett orsak och 45 procent mindre risk att dö i hjärtsjukdom eller infarkt. Löpare levde i snitt tre år längre än jämfört med de som inte sprang.

Ur ett folkhälsoperspektiv är därför främjande av löpning lika viktigt som att undvika rökning, övervikt och för högt blodtryck, menar forskarna.

Längden spelar ingen roll
Hälsovinsterna bland forskningsdeltagarna var desamma oavsett hur länge och snabbt löparna sprang. Det var ingen skillnad i dödlighet mellan att springa mindre än en timme i veckan jämfört med springa över tre timmar.

Enligt studiens huvudforskare Duck-chul Lee medför 5–10 minuters daglig löpning samma hälsofördelar som 15–20 minuters intensiv träning per dag.

Dansk studie stöder
Den amerikanska studien stöds av en liknande dansk som presenterades för några år sedan. Den visade att måttlig joggning i behagligt tempo, var bättre för hälsan än intensivträning.

Enligt hjärtläkaren Peter Schnohr som ledde den danska studien ökar joggandet den förväntade livslängden med 6,2 år för män och 5,6 år för kvinnor. Längst levde de som joggade i långsam eller måttlig takt i mellan en och 2,5 timme i veckan, uppdelat på tre tillfällen i veckan.

Lagom är bäst
Både de som tränade mindre, men även de som tränade mer och hårdare, levde kortare än de som tränade i lagom dos.
– Det ska vara trivsamt. Man ska sikta på att vara lite andfådd, inte mycket andfådd. Att träna mer än tre timmar i veckan och att träna intensivt är inte lika bra för hälsan på lång sikt, säger Peter Schnohr.

Så mycket förlängs livet med joggning:*

Låg eller måttlig intensitet, 1-2,5 timmar per vecka.

Män: + 6,2 år.

Kvinnor: + 5,6 år.

*Källa: Copenhagen city heart study


(5)
(0)


Annons


Annons

Senaste från allas

Laddar nästa sida…