Annons
Annons


Många vill donera sina organ – men för få anmäler sig!


Många kan tänka sig att ge bort vitala organ vid sin död - ändå minskar antalet donationer.

Mer än hälften av dem som inte har anmält sig till Donationsregistret skulle ändå kunna tänka sig att donera organ vid sin bortgång, enligt en undersökning från försäkringsbolaget If.

Annons

Om fler som är beredda att donera även skulle anmäla sig, skulle flera liv kunna räddas varje år. Under de sex första månaderna i år dog 17 svenskar som stod i kö för att få ett nytt organ. Sverige ligger under genomsnittet i EU vad gäller antalet donationer i förhållande till folkmängd.

Gilla Allas.se på Facebook

Närmare 800 i kö
Flera av de som dog skulle sannolikt ha kunnat överleva om de fått hjälp i tid. Totalt väntade 782 personer på ett eller flera organ den 1 oktober 2012 enligt Socialstyrelsen.

I en undersökning med 3 500 personer som YouGov gjort på uppdrag av If, uppger 33 procent att de anmält sig till Donationsregistret. 60 procent svarar att de inte har anmält sig, och sju procent uppger att de inte vet.

Fler än hälften vill donera
På frågan ”Skulle du kunna tänka dig att bli organdonator vid din bortgång?” svarar över hälften (55 procent) av de personer som inte anmält sig till Donationsregistret att de ändå skulle kunna tänka sig att donera organ vid sin död.

– Om Socialstyrelsen och sjukvården var mer aktiva med att få folk att anmäla sig till Donationsregistret så skulle många liv kunna räddas varje år. Viljan bland svenskar att vara donator är uppenbarligen mycket utbredd, vilket även bekräftas av europeiska studier, och det är bekymmersamt att detta inte tas till vara, säger Carin Gyris, chefssjuksköterska på If Care.

Donationerna minskar
Antalet organdonatorer i Sverige minskar och ligger idag under genomsnittet inom EU med 15 donatorer per miljoner invånare, och långt efter våra nordiska grannar Finland och Norge. I Norge har regeringen satt upp mål för organdonation. I Finland klassas man som organdonator om man inte uttryckligen motsagt sig det.

– Med den höga nivå vi har på sjukvården i Sverige borde vi kunna vara mer aktiva på transplantationsområdet, säger Carin Gyris.

Hittills har totalt 1,5 miljoner svenskar anmält sig till Donationsregistret.

 

LÄS OCKSÅ


(2)
(0)


Annons


Annons

Senaste från allas

Laddar nästa sida…