Annons
Annons


Mycket mobilprat ger unga sömnproblem!

Unga höganvändare av mobil och dator löper större risk att drabbas av sömnsvårigheter, stress och psykisk ohälsa. Det visar en studie vid Sahlgrenska akademin.


 

Ta paus från mobilen så mår du bättre!

–En slutsats är att det förebyggande folkhälsoarbetet även bör ge råd för hälsosam teknikanvändning, säger forskaren Sara Thomée.

Doktoranden Sara Thomée och hennes forskarkollegor vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, har i fyra olika studier undersökt hur användning av dator och mobil påverkar den psykiska hälsan hos unga.

Annons

Studie på över 4 000 personer
Studierna, som bland annat omfattar enkäter med 4 100 unga i åldern 20-24 år samt intervjuer med 32 unga höganvändare, visar att ett intensivt användande av mobiltelefon och dator kan kopplas till både stress, sömnproblem och psykisk ohälsa.

Gilla Allas.se på Facebook

–Vi har utforskat effekterna både kvantitativt och kvalitativt och följt upp personerna ett år senare. Slutsatsen är att en intensiv användning av kommunikationsteknik kan ha effekter på den mentala hälsan, säger Sara Thomée som presenterar resultaten i sin kommande avhandling.

Ökning av sömnbesvär och depressioner
Studierna visar bland annat att en frekvent mobilanvändning har ett samband med ökade sömnbesvär hos män samt med ökade depressionssymtom hos både män och kvinnor.

–De personer som upplever mobiltelefonens ständiga tillgänglighet som stressande är de som i störst utsträckning rapporterar om mentala symtom, säger Sara Thomée.

Nattsurf inte bra
Att ofta använda dator utan paus ökar risken för stress, sömnbesvär och depressionssymtom hos kvinnor, medan män som har en intensiv datoranvändning oftare utvecklar sömnbesvär:

–Att ofta använda datorn sent på natten är inte bara associerat med sömnstörningar utan också med stress och psykisk ohälsa hos både män och kvinnor, säger Sara Thomée.

Expertens bästa råd mot mobilstress:

  • Ta paus från användandet
  • Ta tid för återhämtning efter intensiv användning
  • Minska tillgängligheten – stäng av

(0)
(0)


Annons


Annons

Senaste från allas

Laddar nästa sida…