Annons
Annons


Ökat intresse för Medicinsk Yoga i vården

Medicinsk Yoga har under senare år blivit en behandling att räkna med inom sjukvården. Nu behandlas både hjärtpatienter, depressioner och ätstörningar med metoden.


Medicinsk Yoga

Medicinsk Yoga blir vanligare och vanligare som behandlingsmetod mot bland annat ryggbesvär.

– Generellt kan jag säga att flertalet av de patienter som deltagit i yogabehandlingen är nöjda, berättar Maria Nilsson, Sveriges första fil mag. i Yoga

Forskat sedan 2006
I januari 2010 tog Danderyd som första sjukhus i Skandinavien in Medicinsk Yoga som ordinarie rehabiliteringsmetod för sina hjärtpatienter. Maria Nilsson är sjuksköterska och den som har lett hjärtyogaforskningen på Danderyd sedan 2006.

Annons

– Eftersom forskningsresultaten var goda ville vi gärna erbjuda våra patienter möjligheten att utöva Medicinsk Yoga. Generellt kan jag säga att flertalet av de patienter som deltagit i yogabehandlingen är nöjda. De tycker att de lärt sig andas bättre och de känner sig mindre stressade, säger Maria Nilsson.

Försäkringskassan funderar
Sjukgymnaster, sjuksköterskor och läkare utbildar sig varje år i MediYoga och Försäkringskassan tittar på möjligheterna att teckna ramavtal avseende Medicinsk Yoga som rehabilitering.

Idag erbjuder drygt 60 sjukhus, vårdcentraler och andra landstingsanknutna vårdenheter MediYoga i sin verksamhet.

Svenskutveglad yogaform
MediYoga – Medicinsk Yoga är en modern, svenskutvecklad yogaform som med sina rötter i mångtusenårig tradition verkar passa för alla. MediYoga har utformats av Göran Boll vid Institutet för Medicinsk Yoga i Stockholm och forskning på MediYoga har pågått i Sverige sedan 1998 då professor Irene Jensen på Karolinska Institutet gjorde en första studie på kroniska ryggproblem.

Utbildning pågår!
Sedan dess har KI, KS, Danderyd och flera vårdcentraler studerat yogans effekter på hjärtinfarkt, hjärtsvikt, förmaksflimmer, högt blodtryck, stroke, depression. ryggont m.m. AstraZeneca har framgångsrikt rehabiliterat sjukskriven personal med MediYoga sedan 2004. Utbildningar i MediYoga finns på sex orter i Sverige och tre i Norge. Danderyds sjukhus, Stockholms Sjukhem, SLSO, Akademiska sjukhuset och Dala ABC är exempel på vårdenheter som utbildat större personalgrupper i egen regi.

Ätstörningar
Dala ABC I Falun som arbetar med ätstörningar var en av Sveriges första vårdenheter att utbilda egen personal i MediYoga.

– Alla medarbetare är utbildade i MediYoga, säger verksamhetschefen Lena Vestin. MediYoga både i grupp och enskilt har blivit en självklarhet som vi idag inte vet hur vi skulle klara oss utan.


(11)
(0)


Annons


Annons

Senaste från allas

Laddar nästa sida…