Annons


Antalet organdonationer slår rekord


Antalet organdonationer under 2014 har aldrig tidigare varit så många redovisar Svensk Transplantationsförening i sin årliga statistik.

166 organdonationer genomfördes under 2014 i jämförelse med 151 året innan. Stockholmsregionen utmärker sig och redovisar den absolut största ökningen med 15 fler donatorer under 2014, en ökning med nära 60 procent. 19 fler njurtransplantationer utfördes i landet under 2014 och det totala antalet hamnade på 440. Av dessa utfördes 151 med en levande givare vilket motsvarar 34 procent av det totala antalet njurtransplantationer.

Annons
Gilla Allas.se på Facebook

• Per 30 september 2014 väntade 744 personer  på ett nytt organ, varav 608 på en ny njure

• Drygt 4 000 njursjuka saknar njurfunktion och har dialysbehandling som ersättning för den egna njurfunktionen. 85 procent av dessa är hänvisade till dialys livet ut. Fler organdonationer skulle skapa möjlighet för fler njursjuka att bli transplanterade.

• Drygt 5 000 svenskar lever med en transplanterad njure, flera av dessa har varit transplanterade i mer än 30 år.

Njursvikt är en dold folksjukdom. En av tio svenskar har nedsatt njurfunktion, de flesta vet inte själva om det.


(0)
(0)Annons


Annons

Laddar nästa sida…